Affaldshåndtering

Planete

Sortering og indsamling af affald og genavending

Uanset om er på arbejdet eller derhjemme, så vil RAJA gerne hjælpe dig med at sortere affald og genbruge.

Åben infografikken

Åben infografikken

Hvad er affald og hvorfor skal det sorteres?

Dit affald består af mange forskellige materialer. Hvis du kigger på dit affald kan du se at det består af bl.a. glas, plastik, pap, papir og metal. Det er det "tørre" affald. Derudover består dit affald også af "vådt" affald, hvilket er madaffald og andet organisk affald.
Hvis du sorterer dit affald kan materialerne genanvendes igen og igen. Men hvis du ikke gør går materialerne tabt ved forbrænding.

Klassificeringen af affald hjælper dig med at bestemme, hvordan du håndterer dit affald. Hvis du er en virksomhed er det en del af dit ansvar at sørge for en affaldsordning, der kan håndtere dit affald korrekt.
Virksomhedernes bevidsthed om behovet for at reducere affald og øge genanvendelsen er vigtig for både vores samfund og miljøet.

Uanset om du er hjemme eller på arbejdspladsen, så tænk på de 5 principper: Reducer, Genbrug, Erstat, Forny, Genanvend

Affald er fordelt på typer, erhvervs- og husholdningsaffald.
•Husholdningsaffald er alt du ikke længere vil have derhjemme, det kan inkludere alt fra møbler, en tandbørste, mad til tøj.
•Erhvervsaffald kommer fra virksomheder, så som byggeri, nedrivning, industri og landbrug. Affaldet kan være alt fra mel til mursten.

Virksomheder: Hvorfor fokusere på fremtidens affald?

Affald har sine omkostninger. Vores miljø er uvurderligt, men det har økonomiske omkostningerne for virksomheder og dette kan inkludere:
• Prisen for at købe energi og materialer
• Håndterings-, bearbejdnings- og vedligeholdelsesomkostninger
• Fremgangsmåde og regulering

Principielt set bliver alt vi forbruger til affald før eller senere. Derfor foretages der detaljerede undersøgelser, evalueringer og analyser af fremtidens affaldshåndtering.

Mængden af affald stiger fortsat drastisk. Affaldshåndteringen har udviklet sige meget i løbet af de seneste årtier. Derfor er man også blevet mere opmærksom på håndteringen. Affald er gået fra bare at være affald til at være en værdifuld ressource:
• Nedbrydeligt affald: papir, madaffald og biologisk affald såsom grønt affald fra havens kompost, der benyttes til skabe nye produkter.
•Genanvendeligt affald: Papir/pap, metal, plastik, træ inkl. Tekstiler, som kan bruges til producere nye proddukter, så der spares på nye materialer.
• Erhvervsaffald: Fra byggeindustrien, murbrokker og andet affald kan genanvendes til nye materialer, som kan anvendes på byggepladser.
• Vedvarende energi: Forbrænding af affald genererer damp, der kan laves om til energi. Dampturbinen genererer energi som bliver til el, der kan opvarme bygninger.
• Jobsikkerhed: Vækst i affaldshåndteringsindustrien skaber beskæftigelse og giver muligheder for at udvikle nye teknologier

Virksomheders affaldshåndtering

Alle virksomheder har pligt til at bortskaffe deres kommercielle affald (via rettee kanaler) af hensyn til miljøet. At reducere mængden af affald, der sendes til deponering og tilskynde de ansatte til at genbruge ved at vejlede og levere det nødvendig udstyr. Dette inkluderer også genanvendelse af skilte, tydligt mærkede affaldscontainere og kommunikation om genbrugsreglement smat informere om resultaterne af virksomhedens genbrug.

Sortering af affald er nøglen til et velfungerende genanvendelsesprocess. Det er vigtigt, at virksomhederne har fokus på resultater og mål for at optimere forbruget af ressourcer. Dette inkluderer en miljøpolitik, der beskriver, hvordan virksomheden skal stræbe at reducere brugen af materialer.

Affaldsortering på arbejdspladsen

Alle virksomheder har en lovlig forpligetelse til at indsamle og sortere affald. Forslag til videre læsning:
https://www.csrkompasset.dk/affald-og-genanvendelse-4
https://mst.dk/affald-jord/affald/cirkulaer-oekonomi-og-ressourceeffektivitet/

For mere information besøg https://mst.dk/