Fakta om
genanvendelse

Planete

Alle kan genanvende

På trods af teknologi og den digitale tidsalder er der stadig efterspørgsel på nogle af de analoge medier. Selvom den teknologiske udvikling har sat en stopper for nogle af vores menneskelige vaner, har den ændret andre vaner og skabt ny adfærd, der påvirker vores dagligdag. Dette betyder, at nye produkter og den måde de fremstilles på skabes for at støtte den teknologiske udvikling.
Ligemeget hvilket produkt eller materiale bliver produceret, så skal affaldet stadig sorteres eller genanvendes

Åben Infografikken

Åben Infografikken

Erhvervsaffald og genanvendelse

På trods af e-mail og andre online kommunikationsformer er papir stadig en nødvendighed på fleste kontorer i dag. Dog er virksomhedernes aktiviteter ofte påvirket af kundernes eller forbrugernes krav og holdninger, hvilket kan have en indflydelse på de medier og ressourcer virksomhederne vælger at benytte sig af.
Virksomheder kan have meget forskellige miljøpolitikker. Dette kan inkludere et valg om reducering af papirforbrug eller reducering af elforbrug. Dog er der hos alle virksomheder et krav om at sortere deres eget affald. Hvis affaldet ikke håndteres af kommunen, skal der ansættes en privat enhed til at håndtere det.
For erhverv er kommunen kun forpligtet til at lave en indsamlingsordning for farligt affald, men skal dog anvise genanvendeligt affald til genanvendelse. Typen af affald for erhverv afviger ofte fra husholdningsaffald. Affaldet kan kategoriseres inden for flere forskellige typer som kan inkludere: byggeri, industri, farligt og kemisk affald.

Husholdningsaffald og genanvendelse

I Danmark har kommunerne forskellige regler for affaldshåndtering. De har derfor også forskellige regler for, hvordan de indsamler dit affald. Nogle steder tilbyder indsamling af storskrald på bestemte dage, mens du andre steder kan sætte det i et storskraldsrum eller køre det på genbrugspladsen.
Undersøg derfor, hvordan din lokale kommune håndterer affaldssortering

Besøg bl.a. din lokale kommunes hjemmeside for at få svar dine spørgsmål.