EU direktivet om emballageaffald… hvad går det ud på?

4 min læsning17 juli 2023

Forbedring af emballagens bæredygtighed er blevet et presserende anliggende i de senere år, da overflødig emballage, især plastaffald, skaber miljøproblemer. I erkendelse af behovet for handling har Den Europæiske Union (EU) introduceret EU-direktivet om emballageaffald også kaldet PPWD. I denne artikel vil vi dykke ned i direktivets mål, så i som virksomhed kan forstå og overholde direktivet.

EU-direktivet om emballage:

EU-direktivet om emballageaffald, officielt kendt som direktiv 94/62/EF, har til formål at reducere emballageaffald, fremme brugen af genanvendte og genanvendelige materialer og gradvist minimere brugen af plastemballage. Direktivet bliver i øjeblikket opdateret, og forventningen er, at de nye regler vil træde i kraft i 2024.

Mål og deadlines:

Direktivet fastsætter specifikke mål, som EU-landene skal opfylde. Ved udgangen af 2024 skal alle producenter af emballage etablere ordninger for producentansvar. Ved udgangen af 2025 skal mindst 65% af emballageaffald genanvendes, og dette tal stiger til mindst 70% ved udgangen af 2030.

Håndtering af overflødig plads i emballagen – ’Empty Space Ratio’:

Traditionel pakning inden for e-handel resulterer ofte i store mængder tomrum i kasserne, der langt overstiger det maksimale tilladte ifølge direktivet. For at overholde direktivet skal virksomheder vurdere deres nuværende emballagetilgang og adressere ineffektiviteten, der fører til de overdrevne tomrum. Denne overgang kan lettes ved at vedtage strategier med passende størrelse af emballage. Her kunne emballage som variable kasser have en god effekt.

Konsulent tjenester og datadrevne løsninger:

Men også konsulent ydelser og datadrevne løsninger vil kunne komme Jer/dig til gavn. Vores emballagespecialister, som gerne kommer på besøg i Din virksomhed, kan hjælpe dig med at analysere på data fra jeres tidligere forsendelser m.h.p. at få defineret de optimale kassestørrelser i dit flow. Begynd allerede nu at indsamle data, hvis du ikke allerede gør det og tænk ligeledes over at udskifte jeres plastemballage med de innovative emballageprodukter af monomateriale – vores specialister vil kunne tage vareprøver med til jer, så i kan overgå til en cirkulær genanvendelse.

Monomateriale og nem affaldssortering:

Direktivet har også fokus på sammensætningen af ​​emballagen, altså hvilke materialer din emballage er lavet af. Cirkularitet spiller en stor rolle. I bund og grund handler det om, at dagens emballage nemt skal kunne genanvendes til morgendagens emballage. En emballage, der let kan sorteres og genanvendes i en enkelt affaldsstrøm, foretrækkes. Dette kaldes også emballage af ‘mono-materiale’. En pakke, der f.eks. kun er fremstillet af papir og karton, kan sorteres og genanvendes som en helhed og omdannes til et nyt papirprodukt. Dette gør ressourcekredsløbet nemmere. Papir skiller sig ud med dets store genanvendelsesgrad i Europa (op til 88%).

Hos RAJA tilbyder vi emballage af monomateriale og her er nogle klassiske eksempler på emballage der har fået nye klæder og ikke længere kun findes i plast:

Forestil dig at kunne sende en pakke, hvor alt er af papir; tape, pakkefyld, etiketten og den ydre kasse. Dette gør det muligt for kunden at smide det hele i papbeholderen uden at tænke på, at skulle frasortere tape eller andet af plast.

Fordele og handlinger:

Ved at indsamle data og beregne de rette størrelser samt udskifte plast med papir, giver det dig som virksomhed betydelige fordele, såsom øget produktivitet, reduceret spild, forbedret bæredygtig profil – og ydermere vil det også forberede Dig/Jer på kommende reguleringer, der med stor sandsynlighed kommer, efterhånden som din virksomhed udvikler sig. Ved at træffe proaktive foranstaltninger nu, kan i justere emballageoperationer i overensstemmelse med EU’s mål og bidrage til en mere bæredygtig og cirkulær fremtid.

EU-direktivet om emballageaffald repræsenterer et afgørende skridt mod at opnå bæredygtighed inden for emballage. Ved at overholde direktivets mål og få gang i dataindsamlingen kan du som virksomhed optimere din emballage, reducere spild og bidrage til en cirkulær økonomi. Ved at omfavne disse ændringer i dag vil din virksomhed stå klar til at modtage direktivet og evt. gå foran i kampen om klimaet.

Vi håber, at denne artikel har givet værdifulde indsigter i EU-direktivet om emballageaffald og dets betydning for virksomheder som jeres. Følg med for flere gode råd om emballage…

#EU #emballageaffald #bæredygtighed #emballageindustri

Links til mere læsning om EU direktivet:

1: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2023)745707

2: https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en

3: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/packaging-and-packaging-waste.html

4: https://www.europen-packaging.eu/policy-area/packaging-and-packaging-waste-directive/

Populære kategorier