Hvad er ISPM 15 -Standarden ?

4 min læsning16 februar 2021

Når du eksporterer og sender dine vare ud på nogle oftest meget lange ture, skal de fragtes i solid, robust og stabil emballage. Transportkasser lavet af træ er velegnede hertil, men det er ikke al træemballage der er egnet til eksport; den skal opfylde særlige standarder. I dette indlæg vil vi sætte fokus på hvad ISPM 15 er, og hvad standarden indeholder.

ISPM 15 – mod skadedyr

Transportkasser af træ er ofte lavet af råt træ, som kan være angrebet af skadedyr og udgøre en reel fare for den lokale skov. Af denne grund gælder ISPM 15-standarden af eksportemballage, fremstillet af massivt træ, i mange lande. Hvis en emballage bærer ISPM 15-stemplet, er emballagen/træet blevet behandlet mod skadedyr. Behandlingen forhindrer at skadedyr (som angriber råt træ/levende træer) kan transporteres sammen med emballagen. Denne standard kontrolleres af de respektive nationale plantebeskyttelsesorganisationer (NPPO’er) i import- og eksportlandene. De kontrollerer anvendelsen af ​​den korrekte træbehandling, brugen af ​​ISPM 15-stemplet og dets anvendelse hos producenten.

ISPM 15-mærket træemballage kan være behandlet på forskellige måder. I Danmark er det alene varmebehandling der er godkendt – andre behandlingsmetoder skal inden brug godkendes af Landbrugsstyrelsen.

Lande med krav om ISPM 15 mærkningen, kan have yderligere krav om trykimprægnering, frihed for bark eller at emballagen skal være ny. For oplysninger om de pågældende lande, er det godt at tage kontakt til Landbrugsstyrelsen – via dette link finder du en oversigt over de forskellige landes krav ved eksport.

ISPM 15-standarden gælder i hele EU og yderligere 84 lande som Kina, USA og Australien.

Hvad betyder ISPM 15 Standard?

ISPM 15 er et plantesundhedscertifikat, dvs. en standard under den internationale plantebeskyttelseskonvention IPPC (I nternational P lant P rotection C onvention) af FAO (United Nations F ood and A griculture agreement Organizations).

Hvad indeholder ISPM 15-standarden

ISPM 15-standarden gælder kun for emballager af  massivt træ med en tykkelse på mere end 6 mm. såsom paller, afstivnings-materiale, kabelruller, vinkasser etc. Træemballage, der er tyndere end 6 mm, eller som er blevet limet, opvarmet eller presset under forarbejdning, såsom spånplader og krydsfiner, behøver ikke at blive behandlet, ligesom emballage lavet af træuld og savsmuld. De blev udsat for meget høj varme, da de blev lavet.

For at få ISPM 15-certifikatet skal træemballagen behandles i overensstemmelse hermed. Dette kan gøres ved varmebehandling ved en kernetemperatur på 56 ° C (133 ° F) i mindst 30 minutter eller ved gasning med methylbromid. Imprægnering med kemisk tryk (CPI) anerkendes kun, hvis de krævede temperaturer er nået. Emballagen modtager derefter ISPM 15-stemplet. Dette skal anbringes permanent og læseligt på to modsatte sider og skal indeholde følgende oplysninger:

Træpalle egnet til eksport

IPPC-symbol

Symbolet skal altid være knyttet til venstre for de øvrige oplysninger.

Landekode

Dette skal være den internationale ISO-landekode med to bogstaver: f.eks. DE for Tyskland eller DK for Danmark.

Producent / handler-kode

Dette er en ensartet kode, der tildeles producenten eller forhandleren af ​​træemballage. Nummeret og arrangementet af kodetal eller bogstaver tildeles af NPPO’erne. I nogle lande inkluderer dette f.eks. Regionskoder, f.eks. BW for Baden-Württemberg.

Behandlingskoden

Det er en forkortelse af IPPC for den anvendte behandlingsmetode og skal være på sin egen linje eller adskilt fra resten af ​​informationen med en bindestreg.

BehandlingskodeType behandling
HTVarmebehandling
MBMethylbromid (producenter i EU har ikke haft lov til at bruge denne type behandling siden 2010, men
emballage med denne behandlingsmetode kan stadig importeres)
CPIImprægnering med kemisk tryk

I tilfælde af ældre træemballage findes der ofte yderligere information DB for afbarket (= afbarket). I mellemtiden er afbarkning imidlertid planlagt som en obligatorisk foranstaltning, så denne mærkning er ikke længere nødvendig. (dette er et tysk eksempel, for forklaringens skyld).

ISPM 15-standarden til træemballage

Afsender er ansvarlig

Afsenderen skal sikre, at den importerede emballage overholder bestemmelserne i ISPM 15-standarden. Hvis der ikke er nogen mærkning, kan toldmyndighederne endda afvise varerne. Køber du træemballage fra RAJA, som bærer ISPM 15-stemplet, får du de tilsvarende eksportcertifikater med efter forespørgsel.

Kilder og nyttige links:

Populære kategorier