• 44 58 77 00 Mandag til Fredag 8.00 - 16.30
  • Brug for større mængder? Få et skræddersyet tilbud
  • 4,3/5
    Trustpilot
  • Første bestilling? Få FRI FRAGT ved køb over 1500,- Brug koden 9900
logo raja 44 58 77 00 Man til Fre 8.00 - 16.30
0,00 DKK Intet indhold
Kvikordre på varenummer
Kvinder og Miljøet kampagnen

Kvinder og Miljøet kampagnen

5 PROJEKTER DRAGER NYTTE AF KAMPAGNEN

Et tiltag i tråd med vores værdier

Alle indsamlede midler bliver doneret til de, af fonden, 5 udvalgte projekter, der sigter mod at støtte og øge opmærksomheden omkring kvinders rolle i beskyttelse af miljøet.

Tilbage til toppen af siden

Uddannelse af kvindelige bønder i bevaring af miljøet og genplantning

I savanne regionen i Togo er frugtbar jord en mangelvare so resultat af klimaforandringer, brug af pesticider og anvendelsen af afbrænding ved rydning af landområder*.

Den frugtbare jord er sparsom og dyrkningen af grøntsager og korn er faldende, hvilket har betydning for indkomsten hos bønderne. Derudover har den sparsomme jord også stor betydning i forbindelse med en øget skovrydning i området. Projektet har til formål at uddanne kvinder, så de kan skabe et bæredygtigt landbrug. Dette betyder at kvinderne kan bevare jord og vand, der tillader en bedre dyrkning og større mængde afgrøder.

Frugtbarheden af den dyrkede jord bliver gendannet og produktiviteten øges. For at bekæmpe afskovning er flere hektar skov blevet genplantet og vedligeholdt af kvinder på en mere bæredygtig måde.

image d'illustration

Siden 1977 har Agronomer og Dyrlæger uden grænser hjulpet landmænd og deres familier til at bekæmpe sult og fattigdom. ...Gå til webside

Placering

Projektets mål

400 Landmænd uddannet til produktion af grøntsager og korn

12 ”felt skoler” til at udbrede best practices

80% stigning i produktionen af grøntsager

12 hektar jord genplantet

Tilbage til toppen af siden

Forbedret uddannelse for kvindelige kvægopdrættere for at imødegå udfordringer i relation til klimaændringer

På Cuba er opdræt af kvæg traditionelt et mandefag og kun et fåtal af kvinder ejer en gård. Derfor har kvinderne ikke opbygget den nødvendige viden og erfaring forhold til, hvilke forholdsregler og teknikker der anvendes, for at kunne modstå klimaforandringer. Eksempelvis har tørke en direkte effekt på produktion af mælk og kød og dermed også størrelsen af den indkomst man som kvægopdrætter kan genere. Gennem dette projekt forbedres både kvalitet og mængden af produktion ved at uddanne kvinderne i metoder, der er rettet mod dyrkning i tørkeperioder. Det sker bl.a. via brugen af modstandsdygtige sorter og en mere alsidig produktion. Kvinderne lærer også hvordan de bedre varetager driften og bliver mere selvstændige. Derigennem forbedrer de også deres egen plads i samfundet.

image d'illustration

CARE er et internationalt netværk etableret i 1945 for at bekæmpe ulighed og fattigdom. Kvinder, der ofte er de første ofre for fattigdom, er en central del af CARE’s projekter. ...Gå til webside

Placering

Projektets mål

4 kvindelige ledere og 115 ansatte

6 workshops for kvinder

2 nye miljømæssigt forsvarlige teknologier på hvert landbrug

15% stigning i indkomst for kvinderne

Tilbage til toppen af siden

Uddannelse af kvinder til udvikling af et miljøvenligt landbrug

I udkanten af Maputo, hovedstaden i Mozambique dyrker mange kvinder frugt og grøntsager som deres eneste indtægtskilde. Der anvendes massivt brug af pesticider og kemisk gødning, hvilket har betydning kvindernes helbred og jordens befrugtning. For at forbedre såvel levehvilkår som dyrkning af landbruget uddannes kvinderne til at bruge miljøvenlige og effektive alternativer. De lærer at fremstille og anvende organiske pesticider og gødning, såsom kompost og at dyrke nye typer af frugt og grønt, der forbedrer biodiversiteten og miljøet. Kvindernes støttes også til at indføre et «kvalitetsstempel», der garanterer produkternes miljøvenlighed når de sælges på markeder, restauranter og fra gadeboder.

image d'illustration

Etableret i 1992, ESSOR hjælper de fattigste mennesker, især landmænd, så de kan få midler til at etablere en bæredygtig tilværelse. ...Gå til webside

Placering

Projektets mål

240 kvindelige smådyrkere trænet

1 «kvalitetsstempel» etableret

10 tons frugt og grønt solgt i 2015

30% øget indkomst for kvinderne

Tilbage til toppen af siden

Effektive komfurer til beskyttelse af miljøet og til forbedring af forholdene for kvinder

I Myanmar benytter 90% af befolkningen meget ineffektive apparater til madlavning og der anvendes en stor mængde træ og kul. Komfurerne der anvendes har ikke bare et højt forbrug af kul og træ, de udleder også skadelige dampe, der påvirker såvel helbred som miljø. Kvinder er den største eksponent for effekterne, da de benytter komfurerne mest. Som regel er de også er ansvarlige for indsamling af brænde. Projektet i Myanmar har til formål at hjælpe husholdninger med at få adgang til brændselseffektive komfurer, hvilket nedbringer forbruget af træ og reducerer udledningen af røg og drivhusgasser. Et mindre forbrug vil også nedbringe tiden der anvendes på at samle brænde, hvilket giver overskud til andre aktiviteter. Lokale håndværkere modtager uddannelse og træning i fremstilling af effektive komfurer, der anvender bæredygtig energi. Projektet skaber således flere jobs, hvilket er til gavn for samfundet, forbedrer miljøet og har en positiv effekt på kvinders helbred i Myanmar

image d'illustration

I næsten 40 år har GERES støttet miljøbeskyttelse og forbedringen af leveforhold ved at facilitere brugen af bæredygtig energi. ...Gå til webside

Placering

Projektets mål

150 000 hjem forbedret med komfurer

55 lokale håndværksmestre og deres 150 medarbejdere trænet

30% reduktion i forbruget af træ

Tilbage til toppen af siden

Biodiversitetsprojekt: En udfordring for kvinder og piger i alle aldre.

indien, et af verdens mest befolkede lande sker økonomisk vækst ofte på bekostning af miljøet og biodiversiteten. Ekstreme vejrforhold såsom hyppige tørkeperioder og voldsomme regntider har betydning for landområder, hvor befolkningen er afhængige af naturens ressourcer. Det er derfor vigtigt, at øge opmærksomheden omkring disse områder og samfund, hvor især børn og kvinder spiller en central rolle, så såvel miljø som levehvilkår bliver forbedret. I det nordlige Indien udvikler kvinder teknikker til landbruget, der bevarer miljøet og biodiversiteten. Eksempelvis bruges lokale frø, der er modstandsdygtige overfor hyppige ændringer i klimaet. I den sydlige del af Indien er små nyttehaver blevet indført på 64 skoler for at lære eleverne om bevarelse og beskyttelse af miljøet. Ved at øge opmærksomheden og give viden til børn og kvinder kan vi forbedre og medvirke til en bæredygtig udvikling i fremtiden.

image d'illustration

Mere end 30 år har Solidarité støttet dårligt stillede landbefolkninger gennem projekter for bæredygtig udvikling i Afrika, Sydamerika og Asien. ...Gå til webside

Placering

Projektets mål

160 Kvinder har modtaget træning i bæredygtigt landbrug

20% stigning i landbrugsproduktiviteten for kvinder

64 nyttehaver til undervisning etableret

43 000 børn undervist i miljøbeskyttelse