Man til Fre 8.00-16.30
Brug for store mængder?
Få et skræddersyet tilbud
4,5/5
Trustpilot
0
Genoptag indkøb hvor du slap
cat

Handlingsprincipperne

img
RAJA-Danièle Marcovici fonden udvælger velgørende projekter.
Læs mere om fonden
img
RAJA Group udvælger partnerprodukter. Ved hvert køb af 1 af de udvalgte produkter, doneres 10 kr. til fonden.
Udvalgte partnerprodukter
img
Fonden donerer de indsamlede midler til de udvalgte projekter.
Læs mere om projekterne

Vores forpligtelse

RAJA-Danièle Marcovici fonden blev oprettet i 2006 og er placeret under ledelse af Fondation de France og støtter velgørende projekter for at forbedre levevilkårene for kvinder over hele verden. Fonden har allerede støttet hundredvis af projekter til gavn for titusinder af kvinder i Frankrig og rundt om i verden.

Siden 2015 har fonden med kampagnen "Kvinder og Miljøet", der blev lanceret i samarbejde med RAJA Group, støttet velgørende projekter, der er engageret i kvinder og miljø.

Fra kampagnens start:

 • Mere end 2,5 millioner € er indsamlet af RAJA France og 12 europæiske selskaber i RAJA Group.
 • Mere end 70 velgørende projekter er støttet.

Takket være kampagnen fra september 2021 til februar 2022 blev der indsamlet 306 152 € af RAJA France og de europæiske selskaber i RAJA Group, der deltager i kampagnen (Frankrig, Schweiz, Belgien, Holland, Østrig, England, Italien, Spanien og Danmark)

Projekter, der i øjeblikket støttes

RAJA-Danièle Marcovici fonden vælger velgørende projekter, der støtter kvinders arbejde for miljøet.

Projekt 1: Imece France

Imece France

Støtter udviklingen af flygtningekvinders færdigheder i konstruktionen og vedligeholdelsen af soldrevne batterier.

Tyrkiet byder tusindvis af mennesker velkommen, på flugt fra krige og diskrimination i deres hjemland. Langt de fleste af disse flygtninge er kvinder og børn, og en stor del af dem har ingen indkomst. Ofte enlige mødre, enker eller isolerede, kvinder lever under meget usikre forhold. Uanset levemiljøet, by eller land, står familier over for mange problemer, som følge af marginalisering, og manglende kontakt med det lokale tyrkiske samfund, sprogvanskeligheder og fratagelse af deres rettigheder. Imece arbejder med denne særligt sårbare gruppe ved at give dem mulighed for at deltage i et program kaldet "Solar Age", der har til formål at fremme deres økonomiske empowerment. Dette program, inspireret af et projekt implementeret af Barefoot College of India siden 2018, giver deltagerne færdigheder inden for solteknik. ”Solar Age” programmet har til formål at erhverve tekniske færdigheder i forbindelse med konstruktion og vedligeholdelse af batterier, der drives af solenergi. Projektet blev lanceret i 2018 med det syriske kvindesamfund i Izmir-regionen og er blevet redesignet for at nå ud til en gruppe kvinder fra etniske minoriteter, der ikke støttes af de store internationale organisationer, der er til stede i Tyrkiet. Det præsenterede projekt har således til formål at uddanne fordrevne kvinder, der bor i det multikulturelle distrikt Basmane, hvor de dårligst stillede befolkninger er koncentreret.

Projekt 2: Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB)

Fédération Nationale d’Agriculture Biologique

Fremmer kønsdiversiteten i sine forvaltningsorganer ved at arbejde på at styrke kvindelige producenters lederevner.

I dag udgør kvinder omkring 25% af bedriftslederne i økologisk landbrug. På trods af deres voksende tilstedeværelse i de franske landdistrikter kæmper kvindelige producenter med at komme til orde: De er underrepræsenteret i forvaltningsorganer, lider stadig alt for ofte under en kønsbestemt arbejdsdeling inden for bedrifterne og har ikke adgang til den uddannelse og de værktøjer, der er nødvendige for deres faglige udvikling og kompetenceudvikling. Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) hjælper med at støtte kvinders arbejde i økologisk landbrug og iværksætter foranstaltninger til at styrke og forbedre disse økologiske landmænds arbejde. Foreningen gennemførte en undersøgelse i 2018, hvis resultater tjente som grundlag for implementeringen, der begyndte i september samme år af projektet "Kvinder og Økologi". Dette havde til formål at styrke kvinders stilling i økologisk landbrug. Dette projekt blev fra starten støttet af fonden, hvis bevilling især blev brugt til udarbejdelse af en vejledning til at tilskynde flere kvinder til landbruget og gennemførelse af uddannelse i ligestilling mellem kønnene. Disse kurser har gjort det muligt at udvikle et netværk af ligestillingsambassadører, som er blevet influencere, og som jævnligt taler med landbruget. Anden fase af projektet, der blev lanceret i 2020, havde til formål at styrke projektets indvirkning og tilskynde til den dynamik, som dette har skabt blandt landbrugsmedlemmerne i FNAB. Projektet tilskyndede også til intern bevidsthed og et ønske om bedre at repræsentere kvinder i foreningens ledelsesorganer. Med udgangspunkt i virkningerne og resultaterne af projektet "Kvinder og Økologi" ønsker FNAB at fremme mangfoldighed i sine forvaltningsorganer ved, at arbejde på at styrke kvindelige producenters lederevner.

Projekt 3: Carton Plein

Carton Plein

Gør det muligt for hjemløse kvinder at reintegrere sig professionelt gennem genbrug af pap.

I Frankrig i dag lever næsten 300.000 mennesker på gaden, herunder mindst 3.600 i Paris, under usikre og farlige forhold (ifølge den seneste rapport om tilstanden af fattige boliger fra Abbé Pierre-fonden). Langt de fleste er arbejdsløse og lider af mange problemer (bolig, sundhed, afhængighed, indkomst). Foreningen Carton Plein blev oprettet for at forsøge at hjælpe disse personer. Stillet over for fakta om både udelukkelsen af hjemløse (SDF) og mængden af papaffald i hovedstadens gader er foreningens formål at muliggøre socio-professionel integration og genopbygning af det sociale bånd mellem mennesker, der bor på gaden, gennem genbrug af papkasser. I frontlinjen af usikkerhed og sårbarhed er kvinder i stigende grad talrige på gaden. De er ofte usynliggjorte og i situationer med social vold. Det præsenterede projekt er en fortsættelse af Carton Pleins tilgang til yderligere at integrere kønsspørgsmålet i sine aktiviteter. Foreningen ønsker at styrke opbakningen til kvindelige støttemodtagere ved at tilpasse den mere til deres behov og profiler.

Projekt 4: Projeter Sans Frontières (PSF)

Projeter Sans Frontières

Støtter styrkelsen af kvinders indflydelse og status i landdistrikterne gennem agroturisme og beskyttelse af deres miljø.

I 2016 genopstod Colombia fra mere end 50 års væbnet konflikt, der har genereret millioner af internt fordrevne mennesker. De fleste er flygtet fra landdistrikterne for at bosætte sig i storbyerne, hvor de støder på store integrationsvanskeligheder. I dag lever næsten 42% af befolkningen under fattigdomsgrænsen og 15% i ekstrem fattigdom. Fødevarepriserne er steget kraftigt som følge af pandemien og har øget risikoen for fødevareusikkerhed. Kvinder er de første, der bliver påvirket under sådanne forhold. Langt fra arbejdsmarkedet er de for det meste henvist til huslige opgaver og økonomisk afhængige af deres ægtefælle. Foreningen Projeter Sans Frontières (PSF) har arbejdet siden 2012 i kommunen La Calera, et område kendt for sin biodiversitet, og bidrager til at reintegrere sårbare befolkningsgrupper på arbejdsmarkedet ved at styrke deres agroøkologiske færdigheder og støtte dem i markedsføringen af frugt- og grøntsagskurve. På grundlag af succesen med sin indsats ønsker PSF at tage et nyt skridt ved at diversificere indtægtskilderne for kvinderne i La Calera gennem agroturisme og oprettelse af "spiselige skove" beregnet til egetforbrug og salg af produkter fra skovene.

Projekt 5: Mékong Enfants des Rizières

Mékong Enfants des Rizières

Uddanner kvinder i akvakultur og insektavlsteknikker med henblik på etablering af kontrolleret og regelmæssig produktion som en kilde til yderligere indtægter.

Rangeret som nr. 141 ud af 177 i World Development Index, er Laos et af de mindst udviklede lande i verden. Ulighederne mellem kønnene er særligt stærke og er blevet forstærket af pandemien. Laotiske kvinder er mindre uddannede, i mere usikre job og får mindre i løn end mænd. Laos befolkning, der hovedsageligt bor i landdistrikterne, er især afhængig af Mekong floden, hvis rige farvande udgør en vigtig kilde til mad og indkomst. Den intensive udnyttelse af floden truer imidlertid biodiversiteten og påvirker fødevaresikkerheden for de mennesker, der bor i området. Stillet over for disse vanskeligheder har landsbyboerne i Dongkouay, en landsby beliggende i provinsen Vientiane, anmodet om hjælp fra Mekong-foreningen Enfants des Rizières, hvis grundlægger er kendt for at have hjulpet denne landsby ved at donere materialer. Projektet, der ledes af Mékong Enfants des Rizières og landsbysamfundets sammenslutning, Pa Namkong Loa Community Association (PNLCA), har til formål at styrke landsbyens kvinder ved at styrke deres tekniske og organisatoriske kapacitet inden for ris-fiskeopdræt og entomologi (insektreproduktion). Ris-fiskeopdræt er en praksis, der består i opdræt af fisk i en rismark samtidig med risdyrkning for at skabe en supplerende aktivitet i markedsføringen af fisk.

Projekt 6: Terre & Humanisme (TH)

Terre & Humanisme

Støtter kvinder i udviklingen af agroøkologiske færdigheder og i anlæggelsen af en køkkenhave.

Benin er overvejende landdistrikter, der er kendetegnet ved betydningen af selvforsynende familielandbrug, som er stærkt afhængig af vejret. Den nordlige del af landet, hvor størstedelen af landbrugs- og skovbrugsområderne er koncentreret, oplever en stærk nedbrydning af naturressourcer (vand, jord, biodiversitet), en kombineret konsekvens af uhensigtsmæssig landbrugspraksis og alvorlig udtørring af klimaet. Området er også påvirket af udfordringer med skovrydning i forbindelse med den fortsatte stigning i efterspørgslen efter brænde- og trækul fremstilling. I denne sammenhæng formår landbruget ikke længere at forsørge familier, hvoraf de mest usikre er genstand for udvandring. Kvinder, der generelt er mindre uddannede end mænd, drager fordel af mindre adgang til ressourcer af enhver art og er hovedansvarlige for landbrugsaktiviteter i familier, og de er særligt sårbare over for denne usikkerhed. Det er for at fremme beskyttelsen af biodiversiteten og styrke kvinders fødevareautonomi, at foreningen Terre & Humanisme (TH) griber ind. I samarbejde med den lokale forening ORAD (Organisation des Rurales pour une Agriculture Durable) iværksatte TH et uddannelsesprojekt i agroøkologi for 50 kvinder (en første gruppe på 10 kvinder derefter 2 grupper på 20) fra 10 landsbyer i Donga-regionen i den nordvestlige del af landet. Foreningen støttede dem i at anlægge køkkenhaver og uddannede dem i fremstilling af forbedrede komfurer, der forbruger mindre træ. Efter succesen med denne etårige pilotfase ønsker foreningen at forny projektet og øge ORAD's kompetencer for at sikre dets bæredygtighed over tid.

Projekter, der er blevet støttet under den foregående kampagne "Kvinder og Miljøet".

Projekter, din donation støttede fra marts til august 2022

Agrisud International

Agrisud International

Støtte udviklingen af bæredygtige og inkluderende landbrugssektorer med kvinder fra etniske minoriteter i Hoang Lien National Park.

 • 44 kvinder fra etniske minoriteter i Hoang Lien National Park støttet i udviklingen af bæredygtige og inkluderende landbrugssektorer.
 • 55 kvinder fra etniske minoriteter indskrevet i voksenundervisning.
 • Udtalelse: Fru May, medlem af gruppen af fjerkræproducenter i landsbyen Nam Toong, oprindeligt fra Dao-mindretallet.

"Mit navn er Phan Ta May. Jeg er født i 1997, og bor i landsbyen Nam Toong, Ban Ho kommunen. I øjeblikket er jeg leder af Nam Toongs kyllingeopdrætsgruppe. Før projektets ankomst opdrættede jeg mine kyllinger i lille skala, og de tog lang tid at opfede, før jeg kunne sælge dem. Med projektet er der en dobbelt gevinst! For eksempel kan man arbejde i en gruppe, lære at blande kyllingefoder for at få dem til at vokse hurtigere, lære at rengøre hønsegården og bruge forebyggende medicin til kyllingens sundhed.”

Besøg projektets hjemmeside

BlueEnergy

BlueEnergy

Uddanne pensionerede og/eller handicappede kvinder i bæredygtig landbrugspraksis for at sikre deres fødevaresikkerhed.

 • 49 pensionerede og/eller handicappede kvinder, er uddannet i bæredygtig landbrugspraksis for at forbedre deres fødevaresikkerhed.
 • Takket være deres uddannelse i bæredygtig landbrugspraksis og den tekniske støtte fra blueEnergy studerende og teknikere, har deltagerne udviklet deres familiehaver for at forbedre deres kost og sundhed og deler deres erfaringer med andre familier, hvor deres haver tjener som modeller.
 • Udtalelse: Helen Méndez Espinoza, oprindeligt fra Kukra Hill, Nicaraguas sydcaribiske kyst. Tredjeårs agroforestry ingeniørstuderende ved URACCAN University og kandidat til certificering som lærer i biointensiv metode (grundlæggende niveau) af blueEnergys PROCERMABI program (Biointensive Teacher Certification Program).

"Jeg føler mig tryg ved implementeringen af den biointensive metode, som jeg har delt med familier, især handicappede og ældre, for at støtte dem i udviklingen af deres biointensive haver. Vi gik til deres hjem for at hjælpe dem i anlæggelsen og overvågningen af deres biointensive haver for at spørge dem, hvad der interesserede dem mest, om det forbedrede deres kost, hvordan det bidrog til deres helbred, hvad de synes om det. De mennesker, vi følger op med, fortalte os, at de havde optimeret deres have og forbedret deres helbred.”

Besøg projektets hjemmeside

Empow’her

Empow’her

Støtte kvinder i udviklingen af bæredygtigt landbrug ved at give dem mulighed for at styre deres egen økonomiske udvikling og ved at bidrage positivt gennem aktioner til bekæmpelse af klimaændringer.

 • 1 925 kvinder beskæftiger sig med udviklingen af bæredygtige landbrugsprojekter og bidrager positivt til foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer.
 • 960 træningssessioner i agroøkologi er blevet gennemført.
 • 860 stykker landbrugsudstyr er blevet fordelt.
 • Udtalelse: Roumanatou Moustapha groupem, Modtagergruppe TAIMA KEKE NIYA Tahoua (Tunfafi)

"Vi er meget glade for at have denne støtte i landbrugsudstyr, der kommer til os på det rigtige tidspunkt fra Empow'her Niger " Halima Mai Dabo Modtager, Ambassadør Tahoua "Tak til PERENIA for at vise os, hvordan man producerer økologiske pesticider fra vores lokale produkter. Vi vil arbejde for at gøre det bæredygtigt."

Besøg projektets hjemmeside

Habitat-Cité

Habitat-Cité

Forbedre kvinders levevilkår ved at uddanne dem i byggefag på skolepladser og ved at øge deres bevidsthed om miljøvenligt landbrug med skabelsen af spiselige skove.

 • 16 kvinder uddannet i byggefag på skolepladser og har øget deres bevidsthed om miljøvenligt landbrug med skabelsen af 2 spiselige skove.
 • Støttet 50 piger og teenagepiger i deres evne til at handle og gjort dem opmærksom på spørgsmålene om ligestilling mellem kvinder og mænd.
Besøg projektets hjemmeside

Women of Africa

Women of Africa

Rehabilitere og bevare biodiversiteten i Camayennes botaniske have, samtidig med at de uddanner og skaber job til kvinder.

 • 43 kvinder beskæftigede i rehabilitering og bevarelse af biodiversiteten i Camayennes botaniske have.
 • 1.000 træer er blevet plantet i den botaniske have af kvinderne.
Besøg projektets hjemmeside

Pik Pik Environnement

Pik Pik Environnement

Mobilisere og uddanne mødre i Ile -Saint-Denis om affaldshåndtering, så de kan formidle god praksis blandt deres jævnaldrende.

 • 9 mødre fra Ile -Saint-Denis er blevet uddannet i affaldshåndtering og kan formidle god praksis til deres jævnaldrende.
 • De uddelte 400 oplysningsmaterialer om miljøbevægelser i deres nabolag.
 • Økoborgerpasset har givet modtagerne magten tilbage til at handle: Takket være støtte fra deltagerne i flere workshops indser de den påvirkning, de også kan have på deres familier (ansvarligt forbrug dagligt) og i deres kvarterer (med forbedring af levemiljøet).
 • De emner, der blev dækket, var interessante og diskuteret i en venlig atmosfære over en kop kaffe. Temaerne var varierede, og det er en god ting, at diskussionen er åben for alle " - LLéa Bourlier Chartier, deltager og leder af Ilôt Gramme bulk købmand i Ile -Saint-Denis.
Besøg projektets hjemmeside