• 44 58 77 00 Mandag til Fredag 8.00 - 16.30
 • Brug for større mængder? Få et skræddersyet tilbud
 • 4,3/5
  Trustpilot
 • Første bestilling? Få FRI FRAGT ved køb over 1500,- Brug koden 9900
logo raja 44 58 77 00 Man til Fre 8.00 - 16.30
0,00 DKK Intet indhold
Kvikordre på varenummer
 • Hjem
 • /

Kvinder og Miljøet kampagnen

Kampagne

for Kvinder og Miljøet

STØTTET AF RAJA-DANIÈLE MARCOVICI FONDEN

Hos RAJA er miljøvenlig emballage et tegn på vores engagement!

fournisseurs

I samarbejde med vores leverandører, har RAJA Grop udvalgt en række miljøvenlige produkter, der støtter op om programmet for Kvinder og Miljøet.

fondation

Indtil d. 28.02.2022, vil der for hver gang du køber et af de udvalgte produkter, blive doneret 10 kr. til støtte af de 6 udvalgte projekter i programmet.

femmes

RAJA - Danièle Marcovici Fonden har valgt 6 projekter, som støttes gennem programmet for Kvinder og Miljøet. Det er disse 6 projekter pengene doneres til.

Læs mere om projekterne…

Din donation vil gå til disse projekter

LAAFI France

Organisation: LAAFI France

Uddannelse af kvinder indenfor biavl, med det formål at bevare regionens biodiversitet.

I Burkina Faso er 80% af den erhvervsaktive befolkning involveret i landbrug. I den central-vestlige region af landet rystes samfund af bølger af terrorisme og påvirkes af klimaforandringer, kvinder befinder sig især i en svær situation med ekstrem økonomisk sårbarhed.
Projektet "Burkina Bees Beekeeping Solidarity", ledet af foreningen LAAFI, har til formål at støtte sårbare kvinder med en uheldig baggrund ved, at uddanne hundrede kvinder som professionelle biavlere. Projektet vil ikke kun uddanne kvinder med de rigtige færdigheder, men også give dem det passende udstyr, til at udvikle deres egne små gårde. Hver biavl producerer cirka 25 kilo honning om året og har en månedlig indkomst på 50 €. Projektet vil give kvinder pålidelig beskæftigelse og en stabil indkomst.

LAAFI France

LAAFI-foreningen sigter mod, at give alle muligheden for adgang til uddannelse og viden og samtidig støtte den økonomiske udvikling i Burkina Faso.

Gå til webside

Mål

 • 100 kvinder uddannet som professionelle biavlere
 • Forsynet med udstyr og landbrugsjord

Chaussettes Orphelines

Organisation: Chaussettes Orphelines (Orphan Socks)

Støtter den økonomiske integration af sårbare kvinder gennem genbrug af overskudstøj der laves til nyt tøj.

I 12 år har foreningen været supportnetværk for udsatte kvinder og har stillet nødcentre og workshops til rådighed. De kvinder, som foreningen støtter, stræber efter selvstændighed og uafhængighed. De træningsprogrammer og workshops der afholdes, sætter dem i stand til at lære færdigheder indenfor sy-håndværket, hvilket hjælper dem med at få den økonomiske frihed og uafhængighed, de ønsker, så de kan starte et nyt liv. Projektet giver kvinder, såvel som handicappede og unge voksne i arbejdsløshed mulighed for at kombinere deres nyuddannede færdigheder, med genbrug og opcycling af stoffer; og omdanne det til salgbart tøj. Deres nye viden og erfaring understøtter og giver dem nye karrieremuligheder.

Chaussettes Orphelines

Orphan Socks blev grundlagt i 2008 og operere inden for områder med bæredygtig udvikling, affaldsreduktion og genbrug. Miljøspørgsmål er kernen i foreningens mission, der organiserer aktioner for at øge bevidstheden om bæredygtighed.

Gå til webside

Mål

 • • 16 elevers deltagelse i det 8-måneders kursus.
 • • 8 praktikanter skal fortsætte deres studier, finde læreplads eller komme i arbejde.

SOL

Organisation: SOL

Uddannelse og træning af kvinder i bæredygtig/økologisk landbrugsfærdigheder.

I 2030 vil den franske arbejdsstyrke inden for landbruget reduceres dramatisk. Mange landmænd går på pension, og der er ingen mulighed for at videregive erfaring og viden på grund af manglen på nye arbejdere. Som et resultat heraf vil det efterlade et mærkbart hul på markedet og det vil skabe ekstra problemer for landbrugsindustrien.
Der mangler muligheder for dem, der ønsker at blive landmænd og som ikke har den rette viden eller erfaring - en klar ulempe især for kvinder, der ligeledes diskrimineres på grund af køn. På trods af dette ønsker flere og flere at blive landmænd med håb om bæredygtige alternative modeller, der bevarer miljøet.
SOL-foreningen tilbyder støtte til kvinder der ikke har en landbrugsbaggrund, men som ønsker at danne deres egne landbrugsprojekter. Disse kvinder får en omfattende uddannelse og vil derigennem få de landbrugsfærdigheder, økonomiske styringsevner og den nødvendige miljøviden til at drive deres eget landbrug.

SOL

I 40 år har SOL’s mål været til fordel for landmændende. De imødekommer deres grundlæggende behov og øge deres plads i samfundet, med det formål at fremme et bæredygtigt samfund, der anvender Agroøkologisk praksis og samtidig beskytter naturressourcer og biodiversitet.

Gå til webside

Mål

 • • 10 kvinder uddannet indenfor agroøkologisk praksis og landbrug.
 • • Danne et netværk af praktikanter, som kan skabe partnerskaber med landbrugsfagfolk fra branchen.

Association Humanitaire pour l’Afrique

Organisation: Humanitarian Association for Africa

Støtter kvindelige landmænds arbejde med produktion af konserves og juice fra høstede overskuds tomater.

I Benin, i kommunen Kpomassé, der ligger 50 km fra Cotonou, er tomatlandbrug en af de vigtigste afgrøder. I høstsæsonen mellem juli og september producerer landet alt for meget og da der ikke er nogen bæredygtig løsning og ingen infrastruktur, afkastes overskudsafgrøden og bliver til spild. Efter høstsæsonen er der en periode med knaphed på produkterne og tomaterne bliver derefter knappe og dyre.
Humanitær Forening for Afrika og dets lokale partner, The Cercle de Recherches pour L'Identification et La Promotion des Alternatives du Développement Durable (CRIPADD) ønsker at arbejde med de lokale landsbyskvinder og støtte 80 kvinder med forarbejdningen af tomater og oprette kampagner for bæredygtig høst.
Flere initiativer vil tackle spørgsmålet om overskydende afgrøder: uddannelse i konservering af tomat, oprettelse af en arbejdsgruppe til forarbejdning af dåsetomater, etablering af et distributionssystem, styrkelse af kvinders færdigheder og støtte til kollektiv strukturering. Dette projekt vil reducere spild, være en fødekilde og aktivt muliggøre beskæftigelse gennem udvikling af landbrug og landbrugsprocesser.

Association Humanitaire pour l’Afrique

Humanitarian Association for Africa sigter mod at gennemføre projekter til støtte for Afrikas udvikling inden for sundhed, uddannelse og økonomi. Organisationen tilsigter også at danne partnerskaber mellem skoler i Frankrig og Afrika ved at fremme udveksling af kulturer, erfaring og ekspertise mellem Europa og Afrika.

Gå til webside

Mål

 • • 80 kvinder uddannet med færdigheder indenfor mad og konservering
 • • 1 arbejdsgruppe oprettet

D'Antilles et D'Ailleurs

Organisation: D'Antilles et D'Ailleurs

At integrere kvinder fra vanskelige kår og give dem færdighederne til at fremstille hygiejne produkter til kvinder og genanvendelige bleer.

På Martinique, en oversøisk region i Frankrig, hvor sårbare kvinder og deres børn søger tilflugt fra misbrug - deres situation er i øjeblikket forværret. Omkostningerne ved babypleje og feminine hygiejneprodukter er dyre, og de fleste har ikke råd til disse varer. Dette er også problemet med mad, men mange vælger selvfølgelig mad frem for hygiejneprodukter.
"Patchwork" -projektet, ledet af foreningen D'Antilles et D'Ailleurs, sigter mod at hjælpe på disse problemer ved at tilbyde 25 kvinder professionel støtte til, at få dem ud af prostitution ved at træne dem med kompetencer som syerske. Kvinder vil drage fordel af specialuddannelsen i fremstilling af bleer og genanvendelig hygiejnebeskyttelse. Disse færdigheder, sammen med personlige færdigheder, som de vil udvikle, kan overføres - og de vil blive støttet og opmuntret til at fortsætte deres træning, så de kan finde en fuldtidsbeskæftigelse.

D'Antilles et D'Ailleurs

Foreningen D'Antilles & D'Ailleurs fremmer samarbejde, udvikling, medborgerskab og ungdomsinitiativer. Foreningen fremmer den socio-professionelle integration, uddannelse og uddannelsesmobilitet for kvinder og unge. Ligestillings muligheder sigter mod at kæmpe for kønsdiversitet, inklusion og kamp mod diskrimination.

Gå til webside

Mål

 • • 25 kvinder får viden, kompetencer og erfaring som syersker.
 • • Et mål om nul affald og miljøbevidsthed.

Envol Vert

Organisation: Envol Vert

Genoprettelse af landbrugssektoren indenfor hvede og honning under anvendelse af agroøkologisk praksis.

Den sociale og økonomiske situation i Socota, en region i det nordlige Colombia, er blevet påvirket siden udviklingen af kulminer. Dette har fået en stor del af den erhvervsaktive befolkning til at bevæge sig væk fra landbrugssektoren til kulminedrift. Lokale landmænd er nu minearbejdere, dette har destabiliseret de skrøbelige økosystemer i Andean foothills og fået regionen’s hvedeproduktion til at falde, dette har resulteret i, at landet nu importerer produkter fra De Forenede Stater. Ud over de alvorlige miljøproblemer med kulminedrift har omkostningerne ved import øget forureningen yderligere.
Envol Vert ønsker i samarbejde med sin lokale partner Agrosolidaria, et lokalt landbrugskooperativ, at omstrukturere og ændre landbrugsindustrien. De lokale produkter er afgrøder af hvede og honning men de lokale landbrugstekniker brugt til høsten, er ringe udviklet. Foreningerne vil bevare høsten af afgrøder men samtidig bevare miljøet og skabe lige muligheder for kvinder, der diskrimineres. 50 landmænd vil blive uddannet i agroøkologiske initiativer og vil blive støttet til at udvikle landbrugsøkosystemer, herunder opførelse af planteskoler, plantning af træer for at genoprette vandløb, anlæg af dyrkningsarealer og modtage uddannelse til bedre befrugtning og kompostteknikker. Omstrukturering af landbrugssektoren i området vil give kvinder og deres familier mulighed for at udvikle deres økonomiske situation og være mindre afhængige af indtægterne fra minedrift og frem for alt, vil det støtte det lokale landbrug, som kommer til at respekterer miljøet.

Envol Vert

Siden 2011 er Envol Vert en forening, der har kæmpet for bevarelse af skove og biodiversitet i Colombia, Peru og Frankrig. Det skaber stærke partnerskaber med lokalsamfundet – de er med til at fremme bevarelsesinitiativer, deltage i udvikling af landdistrikter og udvikle alternativer til skovrydning.

Gå til webside

Mål

 • • 50 landmænd uddannet indenfor agroøkologisk praksis.
 • • Bevare den naturlige produktion af hvede og honning.