Man til Fre 8.00-16.30
Brug for store mængder?
Få et skræddersyet tilbud
4,4/5
Trustpilot
0
Første bestilling?15% rabat og FRI fragt ved køb over 1500,- med koden NC22
spinner
Din kurv er tom
cat

Kampagne
for Kvinder og Miljøet

STØTTET AF RAJA-DANIÈLE MARCOVICI FONDEN

HOS RAJA ER MILJØVENLIG EMBALLAGE ET TEGN PÅ VORES ENGAGEMENT!

Din donation vil gå til disse projekter

Projekt 1 : Agrisud international

Agrisud international

Støtter udviklingen af bæredygtige og inkluderende landbrugssektorer med kvinder fra etniske minoriteter i Hoang Lien National Park

Hoang Lien National Park (PNHL) i det nordlige Vietnam er stort set befolket af Hmong, Giay og Dao etniske minoriteter, der lever af landbrug og håndværk. I disse samfund er flere forhindringer for udviklingen af kvinders aktiviteter stadig mærkbare: dårlig adgang til jord, tidligt ægteskab og analfabetisme.
Projektet "IDEAS Femmes", båret af Agrisud International, styrker kvinderne ved at støtte dem i at facilitere en indkomstskabende aktivitet (IGA) og ved at tilbyde dem læse- og skrivekurser, der letter deres integration på arbejdspladsen og i landbrugssektoren. Målet med projektet er at gøre det muligt for kvinder, at blive integrerede og værdsatte medlemmer af den lokale økonomi, som spiller en stor rolle i deres samfund.

Projekt 2 : blueEnergy France

blueEnergy France

Træner pensionerede og/eller handikappede kvinder i bæredygtig landbrugspraksis for at sikre deres fødevaresikkerhed.

I Bluefields, hovedstaden i den autonome region i Nicaraguas, på den sydlige caribiske kyst, er befolkningen ekstremt fattig og samfundene lever under nogle vanskelige forhold. De fattigste perifere kvarterer har ikke den infrastruktur, der gør det muligt for beboerne at have adgang til drikkevand, elektricitet eller endda en sund og varieret kost hele året. Nicaragua er særligt sårbart over for klimaændringer. Konventionelt landbrug og skovrydning af jord, som er blevet gjort sterilt, hårdt og surt, har kun ført til en stigning i ekstreme vejrforhold. De mest sårbare kvinder er de første, der bliver ramt af denne klimaændring. Som svar på disse problemer leder blueEnergy et fødevaresikkerhedsprogram for at hjælpe familier med at tilpasse sig virkningerne af klimaændringer. Kvinder i sårbare situationer (handicappede og ældre kvinder) uddannes i bæredygtigt landbrug og permakultur teknikker for at skabe deres families køkkenhaver. De formidler derefter praksis i deres samfund.

Projekt 3 : Empow’Her

Empow’Her

Støtte kvinder i udviklingen af bæredygtigt landbrug ved at give dem mulighed for at styre deres økonomiske udvikling og ved at yde et positivt bidrag gennem aktioner til bekæmpelse af klimaændringer.

I Nigeria, et af de fattigste lande i verden, er 73 % af de mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen, kvinder. For dem, der bor i landdistrikterne, forværres usikkerheden. Nigerianske kvinder lider under mangel på adgang til økonomiske rettigheder og ressourcer. Kun 13 % af landbrugets jordejere er kvinder. Derudover har den eksisterende landbrugspraksis en negativ indvirkning på miljøet. 75 % af kvinder, der er adspurgt af Empow'Her, indrømmer, at de bruger ubæredygtige produktionspraksisser.
"PERENIA"-projektet, båret af Empow'Her, støtter og hjælper kvinder i udviklingen af bæredygtigt landbrug, for at give dem mulighed for at have kontrol over deres økonomiske udvikling, men også for at bidrage positivt til handlinger såsom at bekæmpe klimaændringer. PERENIA-projektet styrker således kvinders integration og plads i landbrugets værdikæder og giver mulighed for anerkendelse af den afgørende rolle, som kvinder spiller i landbruget.

Projekt 4 : Habitat-Cité

Habitat-Cité

Forbedre levevilkårene for kvinder ved at uddanne dem i byggefag på skolepladser og ved at gøre dem klogere på miljøvenligt landbrug med skabelsen af spiselige skove.

I Jacmel- og Bainet-dalen, en bjergrig region, der er svært tilgængelig i den sydøstlige del af Haiti, lever indbyggerne hovedsageligt af landbrug, husdyrhold og håndværk. På grund af tørke, skovrydning og naturkatastrofer står landdistrikter over for mange udfordringer, der påvirker deres afgrøder og levevilkår.
For at reagere på dette problem har Habitat-Cité og dets partner OJUCAH lanceret et projekt for at skabe spiselige skove, dyrket af kvinder fra lokale samfund, for at bekæmpe skovrydning og diversificere fødevareafgrøderne. Spiselige skove vil gøre det muligt at begrænse skovrydning og forbedre befolkningernes fødevaresuverænitet. For at fremme beskæftigelsen af kvinder tilbyde de uddannelse og støtte til at skabe indkomstgivende aktiviteter i byggesektoren. Byggeteknikker, undervist af Habitat-Cité og OJUCAH, i lokale og naturlige materialer er anerkendt af den haitiske regering og det anbefales at tilpasse landets infrastruktur for at beskytte det mod risikoen for naturkatastrofer. Der er også planlagt aktiviteter for unge piger for at gøre dem opmærksomme på miljø- og kønsspørgsmål.

Projekt 5 : Women of Africa

Women of Africa

Rehabiliter og bevar biodiversiteten i Camayennes botaniske have, imens de træner og skaber jobs til kvinder.

Afrika er et af de kontinenter, der lider mest under klimaændringerne. Skovrydning på grund af overudnyttelse af træ bringer den afrikanske biodiversitet i fare. Kvinder er de første, der bliver ramt af klimaændringer i Afrika. I centrum af byen Conakry i Guinea, betragtes Camayenne botaniske have som byens grønne lunge. Spredt over 8 hektar, er det hjemsted for meget sjældne og truede arter af træer og planter. På grund af det pres, som bymiljøet udøver (logning, byggeri og uden at tage hensyn til denne arv.), er den botaniske have i stigende grad svækket. Stillet over for dette lancerede Women of Africa et projekt for at genoprette og bevare biodiversiteten i denne have og samtidig skabe job til kvinder. Restaureringen af Camayenne-haven udføres af en gruppe kvinder og vil bestå af plantning af op til 1.000 ekstra træer og planter.

Projekt 6 : PikPik Environnement

PikPik Environnement

Mobiliser og uddan mødre af L'Ile-Saint-Denis i affaldshåndtering, så de kan formidle god praksis blandt deres jævnaldrende.

Ved COP 21-arrangementet ønskede PikPik Environment, at hver enkelt skulle tage begivenheden seriøst og forstå, at budskaberne fra COP gavner alle. Foreningen har lavet værktøjer, der kan downloades, så hver enkelt kan tilrettelægge deres diskussions- og debatværksted omkring økologisk omstilling. PikPik Environment ønsker nu at udnytte denne erfaring ved at eksperimentere med projektet "Eco-citizen passport", et projekt, der skal mobilisere og øge bevidstheden hos borgerne om temaerne bæredygtig udvikling.
Aktionen udføres i et populært distrikt Ile-Saint-Denis i Seine-Saint-Denis, for at sprede budskaber til en befolkning i en usikker situation, som kan føle mangel på legitimitet i at støtte dem. Ile-Saint-Denis er et område, hvor PikPik Environnement er særligt veletableret. Som en del af sine aktiviteter fandt foreningen ud af, at mødre var mest til stede under arrangementer og mest involveret i deres nabolag.
Kvinder og beboere i kvarterer med lavere indkomst er de første ofre for miljøproblemerne, samtidig med at de er en formidabel løftestang for forandring. I form af et eksperiment gør Passeport écocitoyen det muligt at uddanne familiemødre i Ile-Saint-Denis i affaldshåndtering, så de kan dele den gode praksis med deres jævnaldrende. Dette vil indebære at fremme disse kvinders rolle i deres nabolag, støtte dem i at forbedre deres livsmiljø og bevare ressourcer. Dette næsten autonome, bevidsthedsskabende format er en enorm løftestang til at øge virkningen af PikPik Environnement i de sårbare befolkningsgrupper.