44 58 77 00
Man til Fre 8.00-16.30
Brug for store mængder?
Få et skræddersyet tilbud
4,7/5
Trustpilot
0
Genoptag indkøb hvor du slap
cat

Handlingsprincipperne

img
RAJA-Danièle Marcovici fonden udvælger velgørende projekter.
Læs mere om fonden
img
RAJA Group udvælger velgørenhedsprodukter. Ved hvert køb af 1 af de udvalgte produkter, doneres 10 kr. til fonden.
Udvalgte velgørenhedsprodukter
img
Fonden donerer de indsamlede midler til de udvalgte projekter.
Læs mere om projekterne

Vores forpligtelse

RAJA-Danièle Marcovici fonden blev oprettet i 2006 og er placeret under ledelse af Fondation de France og støtter velgørende projekter for at forbedre levevilkårene for kvinder over hele verden. Fonden har allerede støttet hundredvis af projekter til gavn for titusinder af kvinder i Frankrig og rundt om i verden.

Siden 2015 har fonden med kampagnen "Kvinder og Miljøet", der blev lanceret i samarbejde med RAJA Group, støttet velgørende projekter, der er engageret i kvinder og miljø.

Fra kampagnens start:

 • Mere end 2,5 millioner € er indsamlet af RAJA France og 15 europæiske selskaber i RAJA Group.
 • Mere end 80 velgørende projekter er støttet.

Takket være operationen i 2022 blev mere end €200.000 indsamlet af RAJA-gruppens lande, der deltager i handlingsprogrammet (Frankrig, Schweiz, Belgien, Holland, Østrig, England, Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Norge, Polen, Tjekkiet , Portugal). Denne aktion gjorde det muligt at støtte 12 velgørenhedsprojekter.

Projekter, der i øjeblikket støttes

Women & Environment 2023 - Projects

LAAFI France

Uddannelse af udsatte kvinder i permakultur og agroøkologi med det formål at udvikle indkomstskabende aktiviteter

I Burkina Faso, hvor 80 % af den aktive befolkning lever af landbrug, står landmændene i en situation med økonomisk usikkerhed. Det skyldes især klimaforandringer, vold og Covid-19. Mere end 40 % af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, og kvinder har meget lidt adgang til jordejerskab. LAAFI-foreningen har været til stede der siden 2001 og udfører forskellige aktiviteter: erhvervsuddannelse, permakultur, undervisning af børn, biavl osv. I samarbejde med foreningen Beo Neere har de Agridev-projektet, hvor en ekspert i agroøkologi giver undervisning i agroøkologi og agroforestry for 40 kvinder i usikre situationer. Kvinderne er organiseret i et kooperativ og har en individuel grund på 100m2 til at dyrke haveprodukter samt andre indkomstskabende aktiviteter: biavl, salg af æg og lægeplanter. Kooperativet vil også forsyne 3 skoler med friske grøntsager (360 elever) og undervise lærere og forældre om vigtigheden af en afbalanceret kost.

EMMAÜS France

Genintegrer udsatte kvinder gennem genbrugs- og tekstilforarbejdningsaktiviteter.

I Frankrig blev tøjproduktionen fordoblet mellem 2000 og 2014. I dag sættes 680.000 tons tekstiler på markedet hvert år. I enden af kæden ender kun 40 % af dette tøj og sko på genbrugsstationer. De resterende 60 % afbrændes i et forbrændingsanlæg eller nedgraves på en losseplads, som er en væsentlig kilde til forurening. Emmaus Frankrig har siden starten indsamlet, sorteret og genbrugt de tekstiler, som forbrugerne hvert år smider ud. Disse aktiviteter udføres via arbejdslejre og sociale integrationsvirksomheder med et genbrugsprojekt, hvor mennesker i socialt og økonomisk udsatte situationer bruges. Som led i arbejdet med at bekæmpe udstødelse har Emmaus Frankrig set muligheden for at ændre sig, da flere kvinder og familier har nydt godt af solidaritetsinitiativerne, hvor mænd har været i flertal. Derfor lancerede organisationen projektet "Façon Emmaüs", som skal øge antallet af tilbage-til-arbejde-ordninger og gennemfører et genbrugsprojekt rettet mod det kvindelige publikum.

GERES

Støt skabelsen af en bæredygtig brændeovnsindustri af og for kvinder

I Marokko er de mest almindelige tilberedningsmetoder gas eller træ. De bruger meget energi og lægger pres på naturressourcer, især skove. De produceres normalt uden kontrol og udgør en sundheds- og sikkerhedsrisiko for de 60 % af den marokkanske befolkning, der bruger gas- eller brændeovne. Kvinder er hovedbrugerne på grund af den ulige fordeling af husholdningsopgaver og på grund af deres overrepræsentation i den uformelle bage-/konditorsektor. I Marokko laves brød ofte hjemme i disse ovne og sælges derefter på gaden eller på markeder af kvinder, der hverken er uddannet eller uddannet. Kvinder, der starter deres egen virksomhed, står over for mange barrierer, såsom at skaffe finansiering og ulige fordeling af husholdningsopgaver i hjemmet. Siden slutningen af 2016 har GERES arbejdet i Marokko for at støtte udviklingen af husholdnings- og professionelle gaskomfurer med høj energi (HPE) for bedre integration af kvinder i sektoren. Ud over at være hovedbrugerne af ovnene er kvinder uddannet til at være distributører og ambassadører for produktet. Udviklingsfasen af projektet gjorde det muligt for GERES at identificere tre virksomheder, der bygger disse brændeovne, og derefter oprette "FaranEco"-mærket, der certificerer produkternes energieffektivitet og reducerer drivhusgasemissioner.

Gret

Forbedre levevilkårene og økonomisk styrke kvinder fra etniske minoriteter og samtidig sikre bæredygtig skovforvaltning

Projektet foregår i naturreservatet Pu Luong, som ligger i et bjergrigt område i det nordlige Vietnam, og henvender sig til thailandske og Muong etniske minoritetskvinder, der bor i reservatet og omkringliggende bufferzoner. I denne region er kvinder ofte de fattigste og har mindre adgang til jord og økonomiske muligheder end mænd. På grund af sin rige biodiversitet og smukke natur er Pu Luong et turistmål. Fællesskabsbaseret turisme giver kvinder mulighed for at øge deres indkomst og spille en større rolle i samfundet. I 2021 lancerede GRET et treårigt projekt med fokus på tre hovedaktiviteter:

 • Støtte udviklingen af en retlig ramme, der gør det muligt for kvinder at tage aktiv del i beslutninger om reserven og få en rimelig andel i levebrødsaktiviteter.
 • Støtte kvindegrupper til at levere bæredygtige turismetjenester, såsom homestays, motorcykeltaxitjenester, catering og landbrugsaktiviteter såsom andeavl og grøntsagsdyrkning.
 • Ændre holdninger på lang sigt gennem oplysningskampagner om ligestilling, skovbeskyttelse og ansvarlig turisme.

EKO!

Træn flygtningekvinder i enkle og miljøvenlige tekniske løsninger

Lavteknologier er simple tekniske løsninger, der dækker basale behov som; adgang til mad og mobilitet, tilgængelighed og respekt for miljøet. Organisationen EKO! deler disse økologiske løsninger og viden med mennesker i eksil, som lever af konstant at skulle tilpasse sig. Til dette formål drives projektet "Low-tech & Refugees", som blev igangsat i flygtningelejrene på øen Lesbos i 2018 og nu udsendes i Briançon og Marseille. I betragtning af eksilkvinders enorme sårbarhed vil EKO! at fremme deres integration i deres værksteder og træning i lavteknologi. ØKO! arbejder således målrettet med eksilkvinder for at ruste dem til at udvikle deres færdigheder og opnå værdighed og autonomi.

Médecins du Monde

Uddannelse af kvindelige gartnere i agroøkologiske praksisser, der er mere respektfulde for miljøet og mindre skadelige for deres helbred.

I Den Demokratiske Republik Congo står byen Kinshasa med 17 millioner indbyggere over for en stor udfordring: At brødføde befolkningen. Veje og transportmidler er dårligt udviklede i landet, hvilket gør det vanskeligt at transportere fødevarer. Der er derfor bygget store haveområder i udkanten af Kinshasa. 70 % af arbejderne i disse landbrugsområder er kvinder. I disse områder er brugen af pesticider nogle gange forældet, næsten systematisk og dårligt kontrolleret. Kvindelige landmænd har ringe viden om, hvordan man bruger kemiske tilsætningsstoffer og de sundhedsmæssige konsekvenser, de har, men mange af dem har bemærket en stigning i antallet af sygdomme eller hududslæt. Ifølge en undersøgelse foretaget af Dr. Georgette Ngweme fra Kinshasa School of Public Health i 2021, går kun 4% af kvindelige landmænd til et sundhedscenter for at få behandling, primært på grund af økonomiske begrænsninger, der forhindrer dem i at betale for konsultationer og medicin. Derudover har de eksisterende sundhedshuse i nærheden af havearealerne hverken midler eller udstyr til at informere og gennemføre lægekonsultationer. Stillet over for denne situation arbejder Médecins du Monde og Caritas Développement på tre haver i udkanten af Kinshasa. Her arbejdes der på at støtte gartnere i at arbejde uden kemiske tilførsler, at indføre biopesticider og at styrke sundhedscentrenes kapacitet inden for forebyggelse og pleje af mennesker udsat for skadelige miljøer. Advocacy har også til formål at gøre den congolesiske lovgivning mere beskyttende og samtidig støtte udviklingen af mentaliteter hos gartnere, forbrugere og institutionelle aktører om emnet.

FORESTEVER

At bidrage til forbedringen af oprindelige kvinders landbrugssteder gennem plantning af frugttræer, palmer og lægeplanter

I Colombia er oprindelige folk i frontlinjen af den globale opvarmning. Siden 2016 har skovrydning i Amazonas accelereret og ødelagt landets rige biodiversitet. Den oprindelige befolkning i Ticuna er den største etniske gruppe i Amazonas. De lever hovedsageligt af fiskeri, jagt, landbrug og kunsthåndværk og har en tendens til at være selvforsynende. Åbningen af disse befolkninger til verden kan have en skadelig effekt på grund af større afhængighed af eksterne råvarer, men også på grund af tabet af deres traditioner. I dette oprindelige samfund er kvinder ansvarlige for at brødføde deres familier. Dette omfatter alle aktiviteter i forbindelse med bearbejdning af jorden: indsamling af frø, plantning af frøplanter, vedligeholdelse af skovområder osv. For at lære dem at beskytte deres jorder er det nødvendigt at støtte dem i en bæredygtig forvaltning af skovressourcerne. På trods af deres ansvar er kvinders rolle ikke højt værdsat, og de er stadig ofre for de kønsforskelle, der er meget til stede. Stillet over for disse observationer har FORESTEVER-organisationen, som allerede er aktiv i Ticuna-samfundet i genplantningsaktiviteter, skabt et specifikt projekt for indfødte kvinder. Dette projekt har 3 mål: 1) Oprettelse af udvekslingscirkler og teoretiske og praktiske workshops om emnerne sundhed og Amazonas territorium, for kvinder, så de kan genvinde deres plads i samfundet. 2) Genplantning af skov gennem plantning af træer, der er nyttige til mad og medicin. 3) Bevaring og overførsel af traditionelle forfædres håndværk.

Elevages Sans Frontières

Styrk kvindelige gede- og fåreavlere ved at styrke deres færdigheder og støtte deres gruppering i kooperativer.

Organisationen Elevages Sans Frontières opererer i Marokko, i regionen Ouarzazate, for at hjælpe 148 landdistrikter og udsatte kvinder. Dette er en indre region, præget af prekærhed. Det er karakteriseret ved et oasesystem i krise på grund af klimatiske forstyrrelser, hvilket resulterer i tab af jord og et fald i indkomst. Mens udvandring fra landdistrikterne er betydelig blandt mænd, har unge piger svært ved at forlade landdistrikterne på grund af samfundets patriarkalske struktur. Kvinder, som for det meste er analfabeter, er særligt sårbare over for fattigdom. Målet med projektet er at forbedre 102 kvinders færdigheder i gede- og fårehold for at styrke modtagerne. Derfor har projektet til formål at uddanne kvinder til at blive husdyravlere, støtte deres kollektive organisation og deres gruppering i kooperativer, samt endelig synliggøre projektet for at styrke lokale initiativer. Derudover vil dette projekt gavne 34 kvindelige landmænd, som allerede er etableret, og som vil sponsorere de 102 kvindelige landmænd og 12 landsbykvinder, som vil lære grundlæggende veterinærpleje.

Régie Rurale du Plateau

Fremme den faglige integration af kvinder i meget udsatte situationer gennem produktion og distribution af rå og forarbejdet frugt

Departementet Haute-Marne er et territorium i tilbagegang, der står over for udvandring af befolkningen og afindustrialisering. Arbejdsløsheden er høj, især blandt kvinder, og befolkningen bliver ældre. I 1990'erne blev organisationen Régie Rurale du Plateau skabt af folkevalgte og borgere for at gøre deres territorium mere attraktivt. Organisationen driver tre integrationsprojekter - vedligeholdelse af grønne områder, gartneri og restaurering af tørlandsarv, som i dag konfronteres med en overrepræsentation af mænd i deres arbejde. Efter en diskussion med lokale interessenter ønskede Régie Rurale du Plateau at styrke integrationen af kvinder ved at diversificere sine aktiviteter og skabe en 100 % kvindelig frugtforarbejdningsindustri til frugtplantager. Det første vellykkede forsøg var i 2021 i samarbejde med den lokale forening Les croqueurs de pommes. Régie Rurale arbejder med 13 frugtplantager til æbler, blommer og passionsfrugter. Disse frugtplantager stilles til rådighed af lokale myndigheder eller enkeltpersoner, som ikke længere kan vedligeholde dem. I 2023 ønsker foreningen at konsolidere forsøget med denne nye frugtforarbejdningsaktivitet med en gruppe kvinder i social integration. Ud over det sociale er projektets mål også miljømæssigt, da det vil gøre det muligt at bekæmpe madspild og vedligeholde plantager, der i dag er uden opsyn.

Gbobètô

Udvikle et økologisk, sundt og økonomisk alternativ til trækul ved at involvere kvinder i hele kæden (producenter, forbrugere, detailhandlere)

"Green Energy"-projektet, støttet af Gbobètô-organisationen, finder sted i Benin og har til formål at tilbyde et økologisk, sundt og økonomisk alternativ til trækul, som dagligt bruges af 80 % af husstandene. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen dør 4 millioner mennesker hvert år af sygdomme, der kan tilskrives husholdningernes luftforurening forårsaget af madlavning med fast brændsel eller petroleum. Derudover bidrager trækul til udtømningen af skovene i Benin, som er blandt de 10 lande, der er hårdest ramt af skovrydning målt i procentdelen af skovbevokset jord, der er gået tabt i de sidste 20 år. Efter tre års forsøg er det lykkedes foreningen at udvikle en opskrift på en billig og effektiv briket lavet af landbrugsaffald. Dette miljømæssigt ansvarlige brændstof er mindre sundhedsskadeligt for de kvinder, der laver mad med AlafIa-komfuret, som også er lavet af organisationen og produceret af grupper af keramikere. Det foreslåede projekt består i at udvikle kommercielle forretninger og øge briketternes produktionskapacitet. Det vil ske ved at træne de landbrugsgrupper, der leverer råvarerne, oprette en ny produktionsenhed, udvikle forbindelser til nye keramikerkooperativer og øge bevidstheden om brugen af disse produkter.

WECF France

Støt kvinder fra dårligt stillede kvarterer i organiseringen af deres affaldsgenbrug.

I Colombia er dårlig affaldshåndtering en af hovedårsagerne til drivhusgasemissioner. Siden 2016 har Bogotá kommune ført en proaktiv affaldsgenanvendelsespolitik i overensstemmelse med en national plan for at reducere udledningen af drivhusgasser i landet med 20 % inden 2030. I Bogotá indsamles og sorteres genanvendeligt affald hovedsageligt af kvinder, kendt som genbrugere, som er organiseret i organisationer. De sælger derefter dette affald til industrifolk, som derefter genbruger det, og dermed forhindrer det i at blive dumpet på lossepladser og deltage direkte i en cirkulær økonomi. Affaldsplukkerne aflønnes efter vægt af indsamlet affald, uden ansættelseskontrakt. De har ingen adgang til sociale rettigheder og arbejder under meget usikre forhold, da de blandt andet bruger vogne og ikke har beskyttelsesudstyr. Siden 2016 har de haft mulighed for at blive anerkendt som miljømedarbejdere af kommunen og dermed blive en del af det offentlige. Dette giver dem mulighed for at øge deres indkomst betydeligt og forbedre deres levevilkår. For at gøre dette skal hver forening af genbrugere demonstrere deres faglighed og registrere deres indsamlingsområder i software administreret af kommunen. Denne procedure er svær at implementere for organisationer, der ikke er velstrukturerede og mangler ressourcer. Derfor støtter WECF France den colombianske ngo ENDA med at hjælpe organisationer for kvindelige genbrugere med at formalisere deres arbejde, så de kan modtage anerkendelse for deres arbejde og være i stand til at forhandle sig frem til bedre arbejdsforhold.

Sol, FADEAR, le Réseau CIVAM

Støt kvindelige landmænd, der er engageret i agroøkologi.

I 2021 rapporterede landbrugsministeriet, at kun 1/4 af landbrugsejerne i Frankrig var kvinder. På den anden side repræsenterer de 30 % af arbejdsstyrken i landbruget. Meget ofte er kvindelige landmænd ikke synlige i denne sektor eller anses hovedsageligt for at være en del af familiesfæren. De problemer, de står over for, er særlige for dem, hvad enten det drejer sig om etablering af virksomhed, adgang til jord, uddannelse, deling af opgaver, deltagelse i beslutningsprocesser eller balance mellem arbejdsliv og privatliv. Derudover er de ofre for sexisme og diskrimination i sektoren. I dag er der et reelt behov for at støtte kvinders handlinger i landbruget, især da det ofte er dem, der sætter gang i transformationer mod mere bæredygtigt og ansvarligt landbrug. I flere år har CIVAM-netværket, Fédération Associative pour le Développement de l'Emploi Agricole et Rurale (FADEAR) og SOL-foreningen været forpligtet til at forbedre inklusion af kvinder i landbrugssektoren. Disse tre aktører ønsker i 2023 at øge samarbejdet og støtten til kvindelige landmænd ved at foreslå et fælles projekt. Målet er at støtte nuværende og fremtidige kvindelige landmænd i deres installation og at træne dem i specifikke landbrugsteknikker. Derudover også skabe rum for udveksling mellem kvindelige landmænd for at stimulere initiativer, samt fremme og formidle kvinders bidrag til den agroøkologiske omstilling. Dette projekt vil blive udført i fire afdelinger: Marne, Ariège, Vaucluse og Drôme.

Projekter, der er blevet støttet under den foregående kampagne "Kvinder og Miljø".

Opdag de handlinger, der er udført takket være din støtte.

Agrisud International

Agrisud International

Støtte udviklingen af bæredygtige og inkluderende landbrugssektorer med kvinder fra etniske minoriteter i Hoang Lien National Park.

 • 44 kvinder fra etniske minoriteter i Hoang Lien National Park støttet i udviklingen af bæredygtige og inkluderende landbrugssektorer.
 • 55 kvinder fra etniske minoriteter indskrevet i voksenundervisning.
 • Udtalelse: Fru May, medlem af gruppen af fjerkræproducenter i landsbyen Nam Toong, oprindeligt fra Dao-mindretallet.
Besøg projektets hjemmeside
BlueEnergy

BlueEnergy

Uddanne pensionerede og/eller handicappede kvinder i bæredygtig landbrugspraksis for at sikre deres fødevaresikkerhed.

 • 49 pensionerede og/eller handicappede kvinder, er uddannet i bæredygtig landbrugspraksis for at forbedre deres fødevaresikkerhed.
 • Takket være deres uddannelse i bæredygtig landbrugspraksis og den tekniske støtte fra blueEnergy studerende og teknikere, har deltagerne udviklet deres familiehaver for at forbedre deres kost og sundhed og deler deres erfaringer med andre familier, hvor deres haver tjener som modeller.
 • Udtalelse: Helen Méndez Espinoza, oprindeligt fra Kukra Hill, Nicaraguas sydcaribiske kyst. Tredjeårs agroforestry ingeniørstuderende ved URACCAN University og kandidat til certificering som lærer i biointensiv metode (grundlæggende niveau) af blueEnergys PROCERMABI program (Biointensive Teacher Certification Program).
Besøg projektets hjemmeside
Empow’her

Empow’her

Støtte kvinder i udviklingen af bæredygtigt landbrug ved at give dem mulighed for at styre deres egen økonomiske udvikling og ved at bidrage positivt gennem aktioner til bekæmpelse af klimaændringer.

 • 1 925 kvinder beskæftiger sig med udviklingen af bæredygtige landbrugsprojekter og bidrager positivt til foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer.
 • 960 træningssessioner i agroøkologi er blevet gennemført.
 • 860 stykker landbrugsudstyr er blevet fordelt.
 • Udtalelse: Roumanatou Moustapha groupem, Modtagergruppe TAIMA KEKE NIYA Tahoua (Tunfafi)
Besøg projektets hjemmeside
Habitat-Cité

Habitat-Cité

Forbedre kvinders levevilkår ved at uddanne dem i byggefag på skolepladser og ved at øge deres bevidsthed om miljøvenligt landbrug med skabelsen af spiselige skove.

 • 16 kvinder uddannet i byggefag på skolepladser og har øget deres bevidsthed om miljøvenligt landbrug med skabelsen af 2 spiselige skove.
 • Støttet 50 piger og teenagepiger i deres evne til at handle og gjort dem opmærksom på spørgsmålene om ligestilling mellem kvinder og mænd.
Besøg projektets hjemmeside
Women of Africa

Women of Africa

Rehabilitere og bevare biodiversiteten i Camayennes botaniske have, samtidig med at de uddanner og skaber job til kvinder.

 • 43 kvinder beskæftigede i rehabilitering og bevarelse af biodiversiteten i Camayennes botaniske have.
 • 1.000 træer er blevet plantet i den botaniske have af kvinderne.
Besøg projektets hjemmeside
Pik Pik Environnement

Pik Pik Environnement

Mobilisere og uddanne mødre i Ile -Saint-Denis om affaldshåndtering, så de kan formidle god praksis blandt deres jævnaldrende.

 • 9 mødre fra Ile -Saint-Denis er blevet uddannet i affaldshåndtering og kan formidle god praksis til deres jævnaldrende.
 • De uddelte 400 oplysningsmaterialer om miljøbevægelser i deres nabolag.
 • Økoborgerpasset har givet modtagerne magten tilbage til at handle: Takket være støtte fra deltagerne i flere workshops indser de den påvirkning, de også kan have på deres familier (ansvarligt forbrug dagligt) og i deres kvarterer (med forbedring af levemiljøet).
Besøg projektets hjemmeside

Imece France

Uddannelse af flygtningekvinder i produktion og vedligeholdelse af solcelledrevne batterier.

 • 30 kvinder har modtaget uddannelse i batteriproduktion.
 • De har alle øget deres indkomst.
Besøg projektets hjemmeside

Fédération Nationale d’Agriculture Biologique

Støt kvindelige landmænd i at styrke deres kompetencer.

 • 29 kvindelige landmænd blev støttet.
 • At støtte disse kvindelige landmænd styrker deres tillid og deres legitimitet til at forsvare deres positioner.
Besøg projektets hjemmeside

Carton Plein

Integrering af hjemløse kvinder i samfundet ved at genbruge pap.

 • 32 kvinder blev støttet.
 • 35 tons pap er blevet genbrugt eller omvurderet takket være Carton Pleins aktivitet.
 • Kvinder genopbygger deres selvværd gennem opdagelsen af cykling og sport, men også takket være relaterede workshops (empowerment, kunstterapi osv.)
Besøg projektets hjemmeside

Projeter sans Frontières

At styrke kvinder på landet gennem agriturisme og miljøbeskyttelse.

 • Der blev afholdt 7 workshops for kvinder på økoturismeruter og spiselige lunde.
 • Der blev installeret 4 drivhuse til plantning af træer, buske og frøplanter.
 • De kvindelige støttemodtagere har diversificeret deres indkomstkilder og har været i stand til at øge deres viden om agroøkologisk produktion.
Besøg projektets hjemmeside

Mékong Enfants des Rizières

Uddanne kvinder i akvakultur og insektopdrætsteknikker

 • 20 kvinder har modtaget uddannelse og vil sprede viden til 320 familier i deres landsby.
 • 15 kvinder deltager i skabelsen af en tegneserie om opdræt af risfisk.
 • 45 piger er blevet gjort opmærksomme på god hygiejne.
Besøg projektets hjemmeside

Terre & Humanisme

Støt kvinder i landdistrikterne i at udvikle agroøkologiske færdigheder.

 • 50 kvinder har modtaget uddannelse og får løbende opfølgning.
 • 20 ledere er blevet identificeret og vil modtage undervisning i faciliteringsteknikker. De vil igen træne mindst 5 landsbyboere hver i forskellige agroøkologiske teknikker på en praktisk måde, hvilket resulterer i 100 kvalificerede personer.
 • Haverne giver kvinder mulighed for at forbedre deres families ernæring og samtidig give mulighed for at spare penge for at sikre, at udgifter til vækst og udvikling kan prioriteres andre steder (sundhed, skolegang osv.). Takket være køkkenhaven anslås besparelser på køb af grøntsager til €83 til €389 om året.
Besøg projektets hjemmeside