44 58 77 00
Man til Fre 8.00-16.30
Brug for store mængder?
Få et skræddersyet tilbud
4,5/5
Trustpilot
0
Genoptag indkøb hvor du slap
cat

Handlingsprincipperne

img
RAJA-Danièle Marcovici fonden udvælger velgørende projekter.
Læs mere om fonden
img
RAJA Group udvælger velgørenhedsprodukter. Ved hvert køb af 1 af de udvalgte produkter, doneres 10 kr. til fonden.
Udvalgte velgørenhedsprodukter
img
Fonden donerer de indsamlede midler til de udvalgte projekter.
Læs mere om projekterne

Vores forpligtelse

RAJA-Danièle Marcovici fonden blev oprettet i 2006 og er placeret under ledelse af Fondation de France og støtter velgørende projekter for at forbedre levevilkårene for kvinder over hele verden. Fonden har allerede støttet hundredvis af projekter til gavn for titusinder af kvinder i Frankrig og rundt om i verden.

Siden 2015 har fonden med kampagnen "Kvinder og Miljøet", der blev lanceret i samarbejde med RAJA Group, støttet velgørende projekter, der er engageret i kvinder og miljø.

Fra kampagnens start:

 • Mere end 3,5 millioner € er indsamlet af RAJA France og 15 europæiske selskaber i RAJA Group.
 • Mere end 114 velgørende projekter er støttet.

Takket være operationen i 2023 blev mere end €500.000 indsamlet af RAJA-gruppens lande, der deltager i handlingsprogrammet (Frankrig, Schweiz, Belgien, Holland, Østrig, England, Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Norge, Polen, Tjekkiet , Portugal). Denne aktion gjorde det muligt at støtte 12 velgørenhedsprojekter.

Projekter, der i øjeblikket støttes

Women & Environment 2024 - Projects

Association Humanitaire pour l’Afrique

Ved at anvende solpresenninger, gennemgår 40 kvindelige saltproducenter uddannelse i produktionsmetoder, der er mere skånsomme over for miljøet.

Igennem flere generationer har kvinderne i kystlandsbyerne i Ouidah-regionen i Benin produceret salt. Fra januar til april tørrer den sumpede jord ud og bliver ideel til at danne saltlage. Traditionelt set anvender kvinderne mangrovetræ til at koge saltlagen, indtil vandet fordamper og efterlader kun saltet. Dette indebærer betydelige sundhedsmæssige risici på grund af de udledte dampe, samtidig med at det udgør en trussel mod biodiversiteten i området på grund af den omfattende fældning af mangroveskove. For at bevare flodbredderne har de beninesiske myndigheder forbudt fældning af mangrovetræer, hvilket har påvirket saltproducenternes arbejde. Nogle har enten stoppet deres aktiviteter, mens andre har valgt at hente træ fra andre landsbyer. Humanitarian Association for Africa (AHPA), der har særlig fokus på denne region i Benin, ønskede at støtte disse saltproducenter i at ændre deres produktion, for at gøre dem mere miljøvenlige. Dette blev opnået ved, at introducere solpaneler til at fordampe vandet fra saltlagen. Selvom der blev forsøgt et lignende eksperiment i 2002, lykkedes det ikke at overbevise saltproducenterne. I samarbejde med CRIPADD, en NGO fra Benin, og Association of Ponds and Marshes of l'le de Ré (AEMA), en ekspert inden for saltopdræt, har AHPA relanceret forsøget for, at fremme de indledende resultater. Omkring 10 kvinder er involveret i øjeblikket, inden det planlægges, at udvide til andre kvindelige saltbønder. Den anvendte metode er mere hensigtsmæssig med henblik på sundhed og bevarelse af biodiversitet.

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières

At styrke ledelseskompetencer hos indfødte kvinder og småbønder og samtidig fungere som politisk fortaler for at beskytte Páramos; højtliggende områder med afgørende økologiske funktioner for produktionen.

I 2008 blev Ecuador det første land i verden til at anerkende naturens rettigheder i sin forfatning. Denne beslutning gav dem den højeste grad af beskyttelse, der er anerkendt i ecuadoriansk lov. På trods af denne formelle anerkendelse oplever Kichwa-folket, der bebor området over 3.000 meter over havets overflade i Sierra (Andesbjergene), at deres rettigheder bliver tilsidesat af menneskelige aktiviteter som skovrydning, ekspansivt landbrug, minedrift og vandkraftprojekter. For at støtte forsvaret af Páramos' rettigheder er Agronomer og Veterinærer Uden Grænser (AVSF) gået sammen med ECUARUNARI, sammenslutningen af Kichwa-folket i Ecuador, for at styrke den oprindelige bevægelse i Sierra-samfundet. Et af formålene med dette samarbejde er at styrke lederskabsevnerne hos indfødte kvinder og kvinder på landet med henblik på at udføre lokal og national politisk fortalervirksomhed. I denne forbindelse vil Dolores Cacuango-skolen, oprettet i 1990'erne og lukket i 2010 på grund af finansieringsmangel, blive renoveret og genåbnet i 2023. Skolen er opkaldt efter en betydningsfuld indfødt kvindelig leder, der anerkendes som en pioner i kampen for indfødtes rettigheder i Ecuador. Dette initiativ sigter mod at give et rum for uddannelse og styrkelse af kvinder og deres lederskab inden for den indfødte bevægelse i Sierra-samfundet.

CARE France

Hjælpe kvindelige kaffedyrkere med at udvikle mere miljøvenlige metoder og styrke deres lederskab.

Kaffe er en af verdens mest udbredte afgrøder, og det skønnes, at 25 millioner mennesker globalt er involveret i kaffeproduktion, mange af dem som småbønder. Laos rangerer som den tredjestørste kaffeproducent i Sydøstasien og giver beskæftigelse til 40.000 familier, der spænder fra store kaffehandlende producenter til småbønder på kommercielle plantager. Den globale opvarmning har alvorlige konsekvenser for landets landbrug og økonomi, herunder udfordringer som tørke, oversvømmelser og jordskred. CARE Frankrig og CARE Laos har iværksat initiativer i 10 landsbyer i Dakcheung-regionen, med det formål at hjælpe kaffedyrkere med at udvikle en bæredygtig industri med mindre miljøpåvirkning. Deres fokus er at styrke kvinder, der udgør mere end halvdelen af landmændene. På trods af deres afgørende rolle indenfor kaffeproduktionen, er kvinder ofte fraværende i beslutningsprocesser, har begrænset adgang til uddannelse og oplever lavere indkomster. De står overfor udfordringer som manglende læsefærdigheder, hvilket påvirker deres evne til at håndtere salg og administration. Projektet sigter mod at styrke kvinders position og lederskab i kaffeproducentgrupper, øge samfundets bevidsthed om køns- og klimaspørgsmål, samt arbejde for at integrere kønsaspekter i Laos' kaffestrategi. Fonden RAJA Danièle Marcovici har bidraget med €25.000 til medfinansiering af projektet over et år, nemlig 2024.

Chaussettes Solidaires

Faciliterer workshops indenfor tøjdesign for kvinder med økonomiske udfordringer, hvor genbrugsstrømper indgår som en integreret del af arrangementerne, der involverer virksomheder og skoler.

I de seneste 12 år har Chaussettes Solidaires-foreningen i Goutte d'Or-distriktet i Paris tilbudt kvinder i udsatte situationer, især dem, der bor på nødopholdscentre, workshops, hvor de skaber tøj ud af indsamlede sokker. Disse workshops er en del af begivenheder, der involverer virksomheder og skoler. Flere af disse kvinder har ydret ønske om, at lære at sy som et håndværk for permenent, at frigøre sig fra deres usikre situation. Selvom der allerede er uddannelses-muligheder på markedet, er de ofte spredt ud over en længere periode, f.eks. en gang om ugen, eller ikke egnet til denne specifikke gruppe, på grund af manglende opfølgning og støtte til mennesker i vanskeligheder. For at imødekomme deres behov etablerer foreningen korte kurser på 6 måneder, der giver kvinderne mulighed for at erhverve tekniske færdigheder og blive fortrolige med de normer og adfærd, der forventes på arbejdsmarkedet.

Electriciens sans frontières

Styrke uafhængigheden for kvindelige iværksættere ved at udvikle en ny indkomstskabende aktivitet: salg af solcellevandpumpesystemer til landmænd.

I Nepal står landmændene over for udfordringer med at vande deres marker i tørsæsonen, som varer fra november til marts. Nogle løsninger, som termiske pumper, bruger meget energi og forurener meget. Andre mere manuelle metoder har yderligere begrænsninger, især for kvindelige landmænd, da de ofte skal trække vandet. Elektrikere Uden Grænser har planer om at skabe en mere tilgængelig solpumpeløsning, så landmændene kan få adgang til rent vand uden at forurene miljøet så meget. Disse vandingssystemer vil blive distribueret af den lokale partnerorganisation Kalpavriksha (KGG). KGG driver et netværk af "kvindelige iværksættere," kaldet Suryamukhis, der allerede arbejder med at distribuere hygiejneprodukter og husholdningsudstyr i landdistrikterne. Projektet har også til formål at styrke disse kvindelige iværksættere ved at træne dem til at sælge bæredygtige teknologier. Dette område er i vækst og kan være en attraktiv mulighed. Kvinder i Nepal står over for betydelige udfordringer, såsom mangel på ejerskab af landbrugsjord, lavere læsefærdigheder end mænd og begrænset adgang til uddannelse.

GreenNKool

At øge kvinders engagement i at beskytte miljøet og samtidig bekæmpe kønsbaseret vold.

Madagaskar er ranglistet som det tiende mest sårbare land over for klimaændringer. Landet har oplevet en gennemsnitlig temperaturstigning på 0,7°C siden 1960, hvilket har ført til langvarig tørke, hyppige cykloner og uregelmæssig nedbør. Da omkring 90% af befolkningen er direkte afhængig af landbrug, står millioner af mennesker over for fødevareusikkerhed. Desuden forværrer massiv skovrydning virkningerne af klimaændringer, hvor mere end 40% af skovdækket er gået tabt mellem 1950 og 2010. Projektet finder sted i Ambovombe i Androy-regionen, en af de fattigste områder, hvor 91% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, og samtidig er det et af de tørreste regioner, hvor mere end 2 millioner mennesker står over for truslen om sult på grund af tørke. GreenNkool-organisationen har som mål, at styrke kvindeledede civilsamfundsorganisationers deltagelse i miljøbeskyttelse og samtidig bekæmpe kønsbaseret vold. Dette vil blive opnået gennem etableringen af et lavteknologisk forskningslaboratorium, der fokuserer på vandafsaltning og produktion af spirulina. Derudover vil der blive oprettet et modstandsdygtigt arboretum, der drives af kvindeforeninger.

Habitat-Cité

At forbedre fødevaresikkerheden for landsbyfamilier ved at give kvinder mulighed for at etablere deres egne spiselige skove med frugttræer og buske.

I Vallée de Jacmel et Bainet, en bjerg- og svært tilgængelig region i det sydøstlige Haiti, er lokalbefolkningen primært afhængig af landbrug, dyrehold og kunsthåndværk. På grund af udfordringer som tørke, skovrydning og naturkatastrofer står samfundene over for flere vanskeligheder, der påvirker deres landbrugsproduktion og livsvilkår negativt. For at imødegå disse problemer har Habitat-Cité og deres partnerorganisation OJUCAH lanceret et projekt, hvor lokale kvinder skaber spiselige skove. Formålet er at bekæmpe skovrydning og diversificere fødevareafgrøder. Målet er at etablere et skovøkosystem, hvor træer, klatreplanter, grøntsager, frugttræer og lægeplanter kan vokse sammen. Specifikt støtter OJUCAH 4 kvinder, gennem træning og personlig vejledning i oprettelsen af ​​disse spiselige skove. Disse kvinder vil derefter dele deres viden med andre kvinder i deres samfund. Der planlægges også aktiviteter rettet mod unge piger for at øge deres bevidsthed om miljø- og kønsspørgsmål.

Inti Energies Solidaires

Styrke kvinders modstandsdygtighed overfor klimaændringer ved, at introducere praktiske og miljøvenlige løsninger til deres indkomstskabende aktiviteter.

Atacora i Benin er et landdistrikt med en særligt fattig og sårbar befolkning, hvor kvinder står for landbrugsaktiviteter og forarbejdning af frugt og grøntsager til salgbare produkter som cassavamel, majsmel, tørret mango og sojaprodukter. Desværre er forarbejdningsteknikkerne ikke optimaliserede, hvilket resulterer i tab af produktion. Området lider også under betydelig skovrydning, hvilket rammer kvinderne hårdt, da de ofte må rejse lange afstande hver uge for at samle brænde. Det anvendte madlavningsudstyr i husholdningerne og til indkomstskabende aktiviteter forbruger store mængder træ og har negative konsekvenser for kvinders sundhed. Træressourcerne aftager, hvilket tvinger kvinderne til at rejse længere for at skaffe brænde. Inti Energies Solidaires, en forening med ekspertise inden for økologisk madlavning, har til hensigt at tilbyde konkrete, miljøvenlige løsninger til kvinderne i Atacora. Målet er at hjælpe dem med at tilpasse sig klimaændringer og forbedre deres levevilkår. I samarbejde med den lokale Eco-Bénin-forening vil de udvikle og fremme en økologisk madlavningsløsning for kvinder og deres familier. Sammen med Youth Network for Green Economy vil de arbejde med kvindegrupper for at optimere deres forarbejdningsaktiviteter. Projektet vil modtage støtte fra den franske forening Support and Solidarity Group, der sikrer kønshensyn gennem hele projektets livscyklus.

La Voûte Nubienne

Opbygning af lagerpladser ved hjælp af nubiske hvælvinger, en forfædres teknik, der kun bruger lokalt tilgængelige materialer og muliggør opførelse af anstændige, overkommelige og robuste huse i Sahel til kvindelige løg- og skalotteløgavlere.

I Burkina Faso er landbrugssektoren afgørende for økonomien og bidrager med 35 % til BNP, samtidig med at den beskæftiger 82 % af arbejdsstyrken. Kvinder spiller en betydelig rolle i landbrugsproduktionen, selvom de kun ejer 8 % af jorden. Desværre påvirkes landmændene negativt af klimaændringer, hvilket forværrer arbejdsforholdene og produktionsmetoderne. Mangel på passende infrastruktur til at bevare høsten forværrer disse udfordringer og forværrer den allerede vanskelige situation for dem, der arbejder inden for denne sektor. Dette gælder især for løg- og skalotteløgssektoren, der er vital i Sahel-regionen. I forsøg på at tackle disse udfordringer vil Voûte Nubienne Association (AVN) i samarbejde med National Federation of Naam Groups (FNGN) støtte en gruppe kvindelige løg- og skalotteløgsavlere ved at opføre et nubisk hvælvingslager. Denne unikke teknik, som har eksisteret i mere end 3.000 år, muliggør konstruktion af bygninger udelukkende af ubagt jord, et lokalt tilgængeligt materiale uden kulstofpåvirkning. Dette lager vil erstatte de traditionelle, importerede bliktage med hvælvede tage lavet af ubagte jordsten. De tykke jordvægge regulerer temperaturen inde i bygningen, hvilket forbedrer bevarelsen af afgrøderne og skaber mere behagelige arbejdsforhold samt bedre beskyttelse mod elementerne sammenlignet med traditionelle tage, der ofte blæses af ved kraftig vind. Da disse bygninger ikke kræver træ, bidrager de til at bevare skovdække. Nubian Vault-teknikken er derfor en særligt velegnet løsning på de miljømæssige og klimatiske udfordringer i denne region. AVN og FNGN vil også samarbejde med kvindelige ledere og repræsentanter fra kvindelige producentgrupper for at fremme national og international fortalervirksomhed og sikre, at Sahel-kvinders stemmer bliver hørt i spørgsmål om tilpasning og retten til anstændige boliger for alle.

Objectif France-Inde

Styrke kvinders kapacitet og autonomi i landbrugssektoren for at sikre deres økonomiske uafhængighed og fødevaresikkerhed.

I landdistrikterne i staten Tamil Nadu (det sydlige Indien), fører klimaændringer (tørke, jordbundsforringelse) og regionens økonomiske isolation, til en usikker situation for befolkningen, især kvinder, som er dårligt kvalificerede og diskrimineret baseret på deres køn. Sammen med sin partner, ngo'en Gramium, der arbejder så tæt som muligt på samfundets behov, støtter foreningen Objectif France-Inde (OFI) oprettelsen af selvhjælpsgrupper (JLG: Joint Liability Groups) for kvinder, der lever under fattigdomsgrænsen. Gennem dette projekt vil OFI og Gramium opbygge kapaciteten og autonomien for kvindelige landmænd i regionen for, at sikre deres økonomiske uafhængighed ved at opnå statsstøttede mikrokreditter, samt deres personlige og sociale frigørelse og fødevaresikkerhed. Allerede implementeret med ngo'en SEVAI er dette projekt en duplikering af et program, der har kørt i over 20 år for landbefolkningen (175.000 kvinder løftet ud af fattigdom).

Rejoué

Støtte kvinder, der har haft udfordringer med beskæftigelse, i at opnå social og professionel integration gennem træning i genbrug af legetøj.

Rejoué, et center for integration og genbrug af brugt legetøj, startede i 2010 med det formål at hjælpe folk, der har haft svært ved at finde beskæftigelse, heraf 60% kvinder. Centret genbruger legetøj i dets værksted i Vitry-sur-Seine (94) og sælger det til rimelige priser i to butikker i Paris-regionen, der betjener både enkeltpersoner og professionelle inden for børneområdet. Med AGEC-loven, der trådte i kraft den 1. januar 2022, har Rejoué tilpasset sig de nye krav inden for legetøjssektoren med fokus på genbrug og udvidede producentansvar (EPR). For at imødekomme sektorens udfordringer og drage fordel af de nye lovgivningsmæssige rammer, planlægger Rejoué at udvide sin lagerkapacitet og logistikfærdigheder, samt styrke salgsaktiviteterne. Denne udvikling vil skabe flere jobmuligheder for personer på sociale integrationsordninger og bidrage til deres økonomiske uafhængighed. I de kommende tre år vil Rejoué implementere en handlingsplan, der inkluderer indførelsen af digitale og logistikuddannelser i integrationsprojekterne, samt etablering af et bæredygtigt værksted for at optimere indsamling og videresalg af mere legetøj. Dette skridt sigter mod at styrke medarbejdernes karriereveje og sikre en bæredygtig udvikling af centrets aktiviteter.

Univers-Sel

Træne kvinder, der er involveret i saltproduktion, i brugen af solenergi for at dræne salt, hvilket er en mere miljøvenlig metode.

I Guinea-Bissau anvender kvinder, der er involveret i saltproduktion, en metode, der indebærer at skrabe jorden for at lave en "saltlage", filtrere den med vand og derefter koge den over ild lavet af mangrovetræ. Desværre fører denne proces til stor skovrydning, idet det tager 3 tons træ at producere 1 ton salt. Denne teknik er også skadelig for kvinderne, da de udsættes for dampene hele dagen. I samarbejde med lokale producenter og saltarbejdere fra Guérande har Univers-Sel-foreningen udviklet en mere bæredygtig produktionsmetode kaldet solopdræt af salt. I stedet for at bruge ild placeres saltlagen på plastpresenninger, hvor vind og sol fordamper vandet og får saltet til at krystallisere. Univers-Sel har implementeret denne teknik i Guinea-Bissau i Oio-regionen siden 2016. I løbet af de første to faser blev 48 kvindelige producenter fra 38 landsbyer, uddannet i solsaltproduktion, og de delte deres færdigheder med 1.500 kvinder. Projektet modtog Gender and Climate Solutions-prisen af WECF i 2019. I den nye 3-årige fase (2023-2025) håber Univers-Sel, at give mere dybdegående støtte til de allerede uddannede kvindelige producenter, udvide teknikken til andre landsbyer, styrke presenningssalgsnetværket og forbedre markedsføringen af saltet.

Projekter, der er blevet støttet under den foregående kampagne "Kvinder og Miljø".

Opdag de handlinger, der er udført takket være din støtte.

LAAFI France

Undervise sårbare kvinder i principperne for permakultur og agroøkologi med det formål at hjælpe dem med at skabe indkomstgivende aktiviteter.

 • 20 udsatte kvinder er uddannet i permakultur og agroøkologi.
 • 15.000 m2 naturområde er beskyttet, takket være bæredygtige landbrugsmetoder, der respekterer økosystemet.
 • 20 lærere bliver gjort opmærksom på- og uddannet i begreberne; ernæring og en balanceret kost.
 • 3 skoler forsynes med kvalitetsmåltider, lavet af friske, lokale og økologiske grøntsager.
Besøg foreningens hjemmeside

Emmaüs France

Få udsatte kvinder tilbage på arbejdsmarkedet, ved at tilbyde dem chancen for at genanvende og omdanne tekstiler.

 • 9 organisationer inden for Emmaus-bevægelsen er begyndt at deltage i denne nye aktivitet, hvor de individuelt opbygger et brand, et produktionsværksted og en første kollektion.
 • En række upcycling-initiativer er spontant blevet en del af bevægelsen og lader sig inspirere af fællesskabet. Dette inkluderer blandt andet Emmaüs Chambéry-samfundet, Emmaüs Agir-foreningen og Emmaüs Saint-Omer-samfundet. Dette giver mulighed for at støtte flere kvinder i sårbare situationer.
Besøg foreningens hjemmeside

GERES

Støtte kvinderi opbygningen af en bæredygtig ovnproduktion.

 • Fremme kvinders virksomhedsdrift ved at etablere et salgsnetværk for ovne med FaranEco-mærket. Dette initiativ støttes af 13 kvinder fra sårbare områder i Greater Casablanca.
 • 4 af disse kvinder har solgt en FaranEco ovn eller komfur og har modtaget provision (som forbedrer deres indkomst).
Besøg foreningens hjemmeside

GRET

At øge livskvaliteten og den økonomiske situation for 240 kvinder fra etniske minoriteter, samtidig med at der sikres et bæredygtigt skovmiljø.

 • Etablering af en tværgående landsbyhøringsgruppe, med det formål at koordinere skovbeskyttelses- og levebrødsstøtteaktiviteter i naturreservatet.
 • At udvide kvinders indkomstmuligheder ved at integrere ansvarlig turisme og landbrug.
Besøg foreningens hjemmeside

EKO !

Undervisning af flygtningekvinder i simple og miljøvenlige tekniske løsninger.

 • 10 kvinder fandt et job i rehabilitering og bevarelse af biodiversiteten i Camayennes botaniske have.
 • 35 kvinder blev gjort opmærksomme på bevarelsen af biodiversitet og skove.
Besøg foreningens hjemmeside

Médecins du Monde France

Uddannelse af kvindelige gartnere i agroøkologiske metoder, der er mere respektfuld for miljøet og mindre skadelige for deres helbred.

 • 28 arrangører, repræsentanter for gartnerforeninger, blev uddannet i at facilitere en markskole og implementere bæredygtig produktion af grøntsager.
 • Til gengæld sørgede de 28 trænere for uddannelse til 200 gartnere, der drog fordel af programmet.
 • I øjeblikket gennemgår 2 sundhedscentre en renovering med det formål at forsyne medicinsk udstyr og medicin til behandling af patienter.
Besøg foreningens hjemmeside

Forestever

Forbedre landbrugsområderne for de indfødte kvinder ved plantning af frugttræer, palmer og medicinske planter.

 • 175 kvinder og børn har nydt godt af projektet. 110 af dem har deltaget i diskussionsgrupper om køn og miljø.
 • Kvinderne renoverede 3 planteskoler og organiserede 3 ekspeditioner til indsamling af frø.
 • Hver deltager plantede 150 træer.
Besøg foreningens hjemmeside

Elevage Sans Frontières

Styrk kvindelige gede- og fåreavlere ved at styrke deres færdigheder og støtte deres organisering i kooperativer.

 • 148 kvinder er blevet uddannet som avlere og vil modtage en ged eller et får.
 • 12 kvinder lærte det grundlæggende i veterinærpleje.
 • Der er oprettet et andelsselskab for salg af produkter.
Besøg foreningens hjemmeside

Gbobètô

Udvikle et økologisk, sundt og økonomisk alternativ til trækul, ved at involvere kvinder i processen (producenter, forbrugere, detailhandlere).

 • Der produceres 2.000 biobrændstofbriketter hver dag.
 • 3 grupper af kvindelige landmænd er blevet støttet i, at levere de landbrugsråvarer, der er nødvendige for at lave briketter.
 • 6 kvindelige keramikere er blevet uddannet i produktionen af det nye komfur.
Besøg foreningens hjemmeside

Rural Development

Støtte den professionelle integration af sårbare kvinder ved, at deltage i produktion og distribution af rå og forarbejdet frugt.

 • 8 kvinder blev støttet i deres integrationsaktiviteter.
 • 3 tons frugt blev genbrugt.
Besøg foreningens hjemmeside

WECF France

Hjælpe kvinder fra sårbare lokalsamfund med at grundlægge deres egne affaldsgenbrugsforeninger.

 • 4 genbrugsforeninger, ledet af kvinder, modtager støtte i processen med at formalisere deres struktur.
 • Kvindelige genbrugere fra de 4 foreninger har deltaget i uddannelse, med det formål at styrke deres evne til, at forsvare deres rettigheder og indtage en mere solid position indenfor genbrugsværdikæden.
Besøg foreningens hjemmeside

SOL, Réseau CIVAM et FADEAR

Støtte til kvindelige landmænd, der er engageret i agroøkologi.

 • 7 kvinder modtog støtte, som en del af et mentorprogram for landbrug.
 • 22 kvinder, der arbejder som landmænd, deltog i uddannelseskurser og arbejdsgrupper med fokus på kønsspecifikke emner. Her havde de mulighed for at drøfte udfordringer og udveksle erfaringer.
 • Forskellige oplysningsarrangementer, der har fokus på kvinder inden for landbruget, er blevet planlagt. Disse arrangementer er designet til både mandlige og kvindelige landmænd.
 • Et igangværende arbejde med at strukturere et aktionsforskningsprojekt, der undersøger kvinder og deres engagement i agroøkologisk omstilling.
Besøg foreningens hjemmeside (SOL) Besøg foreningens hjemmeside (CIVAM) Besøg foreningens hjemmeside (FADEAR)